Zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia po okresie zawieszenia

Zgodnie z art. 64 ustawy o służbie celnej  po przerwie w prowadzeniu działalności dotyczącej produkcji, przemieszczania lub zużycia wyrobów akcyzowych, urządzania i prowadzenia gier hazardowych albo wydobycia srebra lub rudy miedzi, trwającej dłużej niż 3 miesiące, w podmiotach prowadzących w/w działalność gospodarczą, właściwy organ Służby Celnej przeprowadza urzędowe sprawdzenie.

W/w operacje polegają  na wykonaniu czynności mających na  celu ustalenia, czy są zapewnione warunki i środki, pozwalające na sprawowanie skutecznej kontroli i nadzoru ze strony organów celnych.

Powyższe działania wymagają uprzedniego pisemnego zgłoszenia w/w służbom faktu wznowienia  działalności.

Z urzędowego sprawdzenia sporządza się protokół, który wraz ze wspomnianym zgłoszeniem oraz dokumentacją dotyczącą działalności stanowią akta weryfikacyjne firmy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.