Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki cywilnej

W spółce cywilnej podjęcie uchwały o przekształceniu wymaga jednomyślności wszystkich wspólników. Ponadto, uchwała ta powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

 

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:
1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
2) wysokość kapitału zakładowego;
3) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki;
4) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
5) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej;
6) zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

 

Podejmujący uchwałę o przekształceniu wspólnicy spółki cywilnej mogą określić wysokość kapitału zakładowego inaczej niż całkowita wartość majątku spółki przekształcanej. Wartość majątku spółki z o.o. nie może być jednak niższa od wartości majątku spółki cywilnej.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.