Zmiana wpisu lub wykreślenie z CEIDG

Wspólnik spółki cywilnej jest obowiązany złożyć wniosek o:

1. zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;

lub

2. wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Oznacza to, że wspólnik, który swoją działalność gospodarczą ograniczy tylko do funkcjonowania w ramach spółki przekształconej (tj. spółki z o.o.), powinien wnioskować o wykreślenie z CEIDG. W przeciwnym razie zobowiązany jest do zaktualizowania swoich danych, w szczególności do wykreślenia numerów NIP i REGON spółki cywilnej, która została przekształcona.


Podstawa prawna

Art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.