Obowiązki przedsiębiorcy zawieszającego działalność gospodarczą związane z podatkiem VAT

1. Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej za okresy miesięczne (VAT-7) albo deklaracji podatkowej za okres kwartalny (VAT-7K). Zwolnienie z obowiązku składania wyżej wymienionych deklaracji podatkowych nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego (czyli jeżeli działalność zawiesimy np. 3 września, to zobowiązani jesteśmy do złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień albo VAT-7K za III kwartał);
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego (np. gdy dokonano importu usługi, sprzedano środek trwały czy wyposażenie).

Należy jednak podkreślić, że jeżeli w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca  ponosi stałe wydatki związane z prowadzoną działalnością i chce odliczać podatek VAT, to może w okresie zawieszenia składać deklaracje VAT-7 albo VAT-7K (przepisy nie zabraniają tego). Ponadto taki obowiązek będzie miał również w przypadku, gdy będzie zobowiązany do skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego. Zawieszenie działalności nie zwalnia jednak podatnika z prowadzenia ewidencji i rejestrów VAT. Jeżeli zatem podatnik w okresie zawieszenia działalności nie zdecyduje się na składanie deklaracji, wówczas powinien prowadzić wyżej wymienioną ewidencję, a następnie wykazać zbiorczo wydatki w pierwszej deklaracji złożonej po wznowieniu działalności.

 

2. Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7k możesz złożyć tylko elektronicznie. Informacje jak to zrobić znajdziesz w publikacjach:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.