print

Złożenie do Głównego Urzędu Statystycznego informacji o wznowieniu prowadzenia spółki cywilnej

W przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej do Głównego Urzędu Statystycznego, właściwego ze względu na siedzibę spółki, należy złożyć wniosek o zmianę cech objętych wpisem. Wniosek, na druku RG-OP, należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wznowienia prowadzenia spółki cywilnej. Pod wnioskiem powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej. Wniosek można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez Internet (o ile wnioskodawca dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym). Złożenie wniosku nie wymaga wniesienia opłat.

Do wniosku RG-OP należy dołączyć informację o wspólnikach spółki cywilnej (na druku RG-SC).

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.