Zawieszenie obowiązków w zakresie zgłoszeń intrastat

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej podmiot, na którym spoczywa wymóg dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, może odstąpić od wykonywania tego obowiązku. Ostatniego zgłoszenia  w okresie trwania zawieszenia, powinien on dokonać za okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy), w którym przypada pierwszy dzień zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zaprzestanie sporządzania zgłoszeń INTRASTAT w w/w trybie nie wymaga zgłaszania tego faktu służbom celnym nadzorującym w/w dziedzinę statystyki.

W przypadku gdy w okresie zawieszenia działalności, zobowiązany podmiot stanie się uczestnikiem obrotu  towarowego realizowanego w ramach UE  (np. spóźniona dostawa) , zgłoszenia INTRASTAT powinien on dokonać za ten miesiąc, w których przywóz lub wywóz towaru na jego rzecz będzie miał miejsce.

Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.