Zasady zawieszania działalności w obrocie wyrobami akcyzowymi

Podmioty, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (służy głównie do produkcji wyrobów akcyzowych) lub na działanie w charakterze zarejestrowanego odbiorcy (stosowane w celu bezpodatkowego sprowadzania wyrobów z UE)  albo zarejestrowanego wysyłającego (pozwala dostarczyć importowane wyroby do składu podatkowego bez poboru akcyzy) muszą informować urzędy celne o zamiarze przerwania w/w działalności na okres dłuższy niż 3 miesiące. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną.

Niezastosowanie się do w/w wymogu stanowi przesłankę do cofnięcia zezwoleń wydanych na prowadzenie działalności w sposób podany jak wyżej. Jednocześnie dodać trzeba , iż  cofniecie zezwolenia w w/w trybie  (z powodu naruszenia prawa)  zamyka drogę do ponownego ubiegania się o w/w  przywileje.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.