Różnice pomiędzy vatowcem i nie-vatowcem

Vatowiec dolicza do wartości sprzedaży netto podatek VAT według stawki określonej w przepisach (5%, 8% lub 23%). Netto + VAT daje cenę brutto. U nie-vatowca netto=brutto.

Vatowiec wystawia faktury, nie-vatowiec wystawia rachunki.

Nie-vatowiec jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT, ale musi prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli mu na pilnowanie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia.

Vatowiec może odliczyć podatek naliczony (zapłacony przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży).

Vatowiec musi składać miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT.

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów przewidują również stosowanie dwóch stawek obniżonych: 8% i 5%.

Stawki podatkowe

Pamiętaj! Jeśli jesteś vatowcem, to co miesiąc musisz przesyłać Jednolity Plik Kontrolny. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników VAT, także mikroprzedsiębiorców.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.