Różnice pomiędzy vatowcem i nie-vatowcem

Vatowiec dolicza do wartości sprzedaży netto podatek VAT według stawki określonej w przepisach (0%, 5%, 8% lub 23%). Netto + VAT daje cenę brutto. U nie-vatowca netto=brutto.

Faktury

Vatowiec wystawia faktury, nie-vatowiec wystawia rachunki.

Ewidencja

Nie-vatowiec jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT, ale musi prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli mu na pilnowanie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia.

Odliczenie podatku naliczonego

Vatowiec może odliczyć podatek naliczony (zapłacony przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży).

Vatowiec może zadysponować nadwyżką podatku naliczonego nad należnym na dwa sposoby:

  • przenieść nadwyżkę podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe
  • wystąpić o zwrot różnicy na rachunek bankowy.

Deklaracje

Vatowiec musi składać miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT.

Stawki podatku

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów przewidują również stosowanie stawek obniżonych: 0%, 5% i 8%.

Stawki podatkowe

Jednolity Plik Kontrolny

Vatowiec co miesiąc musi przesyłać Jednolity Plik Kontrolny. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników VAT, także mikroprzedsiębiorców.

Przeczytaj o wadach i zaletach posiadania statusu podatnika VAT.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.