Znajdź usługę

Akredytacja na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo Jeśli chcesz prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musisz uzyskać akredytację Ministra Zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Aby placówka, którą kierujesz, mogła prowadzić studia na tych kierunkach, musisz najpierw złożyć wniosek o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji. Akredytacja placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Uzyskanie akredytacji placówki prowadzącej kształcenie. Aktualizacja danych spółki cywilnej na NIP-2 Zmienił się twój adres lub numer rachunku bankowego? Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest informować urząd o każdej zmianie danych. Jeśli chcesz uaktualnić dane, wykorzystaj ten sam formularz NIP-2, który służy do rejestracji firmy dla celów podatkowych. Sprawdź poniżej, jak zgłosić zmianę danych. Aktualizacja danych w rejestrze REGON podmiotów, które nie podlegają wpisowi do CEIDG i KRS Chcesz zmienić dane np. twojej uczelni lub wspólnoty mieszkaniowej? Pamiętaj, żeby zgłosić to w urzędzie statystycznym. Jest to twój obowiązek, jeśli twoja działalność nie wymaga wpisu do rejestrów przedsiębiorców CEIDG lub KRS czy systemu informacji oświatowej RSPO. W ten sposób uaktualnisz swoje dane dotyczące wpisu w rejestrze REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić. Aktuariusz – uznawanie kwalifikacji Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu aktuariusza i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji. Asystentka stomatologiczna – świadczenie usług transgranicznych w Polsce Jesteś cudzoziemcem – obywatelem UE, Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub Liechtensteinu – i chciałbyś czasowo świadczyć w Polsce usługi transgraniczne jako asystentka stomatologiczna? Musisz najpierw złożyć oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej, a w niektórych przypadkach – zdobyć także uznanie twoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej. Asystentka stomatologiczna – uznawanie kwalifikacji Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji. Biegły rewident – jak zdobyć uprawnienia Chcesz pracować jako biegły rewident? Zamierzasz zajmować się audytem w firmach? Musisz najpierw zdobyć uprawnienia. Poniżej dowiesz się jak to zrobić. Biegły rewident – uznawanie kwalifikacji Masz uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, które zdobyłeś poza Polską? Chciałbyś pracować w Polsce jako biegły rewident? Musisz najpierw uzyskać uznanie swoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej. Certyfikat CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) Jesteś przedsiębiorcą, wytwarzasz w Polsce leki i chcesz handlować nimi za granicą? Powinieneś najpierw uzyskać Certyfikat CPP. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić. Certyfikat instalatora klimatyzacji Chcesz instalować np. klimatyzację w budynkach? W takim razie koniecznie uzyskaj certyfikat dla urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła. Dokument potwierdza twoje przygotowanie do zawodu. Jest on obowiązkowy w krajach Unii Europejskiej, które wspólnie chcą chronić środowisko. Dokument jest dowodem na to, że wiesz jak obchodzić się m.in. z urządzeniami, które zawierają gazy szkodliwe dla atmosfery. Pamiętaj, że zanim uzyskasz certyfikat dla personelu, najpierw zdaj egzamin potwierdzający twoje umiejętności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy albo osób? Musisz mieć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej. Jak uzyskać certyfikat dowiesz się poniżej. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Jesteś po kontroli realizacji warunków działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Urząd rozpoczął wobec ciebie procedurę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Poniżej dowiesz się jak postępować w takim przypadku. Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez lekarza lub lekarza dentystę obywatela innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP Uzyskanie zaświadczenia o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium RP i wpis do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów czasowo i okazjonalne wykonujących zawód na terytorium RP. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Realizujesz inwestycję budowlaną? Potrzebujesz wejść na teren sąsiedniej nieruchomości aby wykonać roboty na swojej budowie? Właściciel tej nieruchomości nie zgadza się na to? Mimo braku takiej zgody będziesz mógł to zrobić – jeśli wcześniej uzyskasz zgodę urzędu. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak ją uzyskać. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularne śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami jak złożyć taką deklarację. O szczegóły pytaj w swojej gminie. Detektyw – uznawanie kwalifikacji Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz uprawnienia detektywa i chcesz pracować w Polsce w swoim zawodzie? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.
1 2 3 ... 52 Następna