Znajdź usługę

Akredytacja placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Uzyskanie akredytacji placówki prowadzącej kształcenie. Aktualizacja danych w rejestrze REGON podmiotów, które nie podlegają wpisowi do CEIDG i KRS Chcesz zmienić dane np. twojej uczelni lub wspólnoty mieszkaniowej? Pamiętaj, żeby zgłosić to w urzędzie statystycznym. Jest to twój obowiązek, jeśli twoja działalność nie wymaga wpisu do rejestrów przedsiębiorców CEIDG lub KRS czy systemu informacji oświatowej RSPO. W ten sposób uaktualnisz swoje dane dotyczące wpisu w rejestrze REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić. Aktuariusz – uznawanie kwalifikacji Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu aktuariusza i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji. Asystentka stomatologiczna – transgraniczne wykonywanie zawodu w Polsce Jesteś cudzoziemcem – obywatelem UE, Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub Liechtensteinu – i chciałbyś czasowo świadczyć w Polsce usługi transgraniczne jako asystentka stomatologiczna? Musisz najpierw złożyć oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej, a w niektórych przypadkach – zdobyć także uznanie twoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej. Asystentka stomatologiczna – uznawanie kwalifikacji Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu asystentki stomatologicznej i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji. Biegły rewident – jak zdobyć uprawnienia Chcesz pracować jako biegły rewident? Zamierzasz zajmować się audytem w firmach? Musisz najpierw zdobyć uprawnienia. Poniżej dowiesz się jak to zrobić. Biegły rewident – uznawanie kwalifikacji Masz uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, które zdobyłeś poza Polską? Chciałbyś pracować w Polsce jako biegły rewident? Musisz najpierw uzyskać uznanie swoich kwalifikacji. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej. Certyfikat CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) Jesteś przedsiębiorcą, wytwarzasz w Polsce leki i chcesz handlować nimi za granicą? Powinieneś najpierw uzyskać Certyfikat CPP. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy albo osób? Musisz mieć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej. Jak uzyskać certyfikat dowiesz się poniżej. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Jesteś po kontroli realizacji warunków działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Urząd rozpoczął wobec ciebie procedurę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Poniżej dowiesz się jak postępować w takim przypadku. Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez lekarza lub lekarza dentystę obywatela innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP Uzyskanie zaświadczenia o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium RP i wpis do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów czasowo i okazjonalne wykonujących zawód na terytorium RP. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Realizujesz inwestycję budowlaną? Potrzebujesz wejść na teren sąsiedniej nieruchomości aby wykonać roboty na swojej budowie? Właściciel tej nieruchomości nie zgadza się na to? Mimo braku takiej zgody będziesz mógł to zrobić – jeśli wcześniej uzyskasz zgodę urzędu. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak ją uzyskać. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularne śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami jak złożyć taką deklarację. O szczegóły pytaj w swojej gminie. Detektyw – uznawanie kwalifikacji Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz uprawnienia detektywa i chcesz pracować w Polsce w swoim zawodzie? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji. Diagnosta samochodowy – jak zdobyć uprawnienia Badania techniczne pojazdów mogą wykonywać tylko uprawnieni diagności. Kto może uzyskać takie uprawnienie i jak to zrobić dowiesz się poniżej. Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent Chcesz dostać dodatkowe prawo ochronne dla twoich produktów leczniczych lub produktów ochrony roślin? Jeśli został ci na nie udzielony patent, a zbliża się termin jego wygaśnięcia, to możesz przedłużyć ochronę twoich wynalazków. Sprawdź poniżej, jak to zrobić. Dokument nadzoru na przywóz niektórych wyrobów z żelaza i stali z państw trzecich Chcesz importować wyroby z węgla i stali, których ilość przekracza 2500 kg? A może chcesz importować stalowe śruby, nakrętki, haki, nity, zawleczki, przetyczki lub podkładki w ilości powyżej 5000 kg? Jeśli tak, to jeszcze przed ich odprawą celną uzyskaj dokument nadzoru. Bez tego dokumentu nie wprowadzisz towaru do obrotu na terenie UE. Jak i kto wyda ci ten dokument przeczytasz poniżej.
1 2 3 ... 51 Następna