Wyszukiwarka kodów PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2007
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.19.Z
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.21.Z
Uprawa winogron
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.29.Z
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.30.Z
Rozmnażanie roślin
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.49.Z
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.61.Z
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 01.62.Z
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.63.Z
Działalność usługowa następująca po zbiorach
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.64.Z
Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 01.70.Z
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 02.10.Z
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 02.20.Z
Pozyskiwanie drewna
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 02.30.Z
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 02.40.Z
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 03.11.Z
Rybołówstwo w wodach morskich
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 03.12.Z
Rybołówstwo w wodach śródlądowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 03.21.Z
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 03.22.Z
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 05.10.Z
Wydobywanie węgla kamiennego
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 05.20.Z
Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 06.10.Z
Górnictwo ropy naftowej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 06.20.Z
Górnictwo gazu ziemnego
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 07.10.Z
Górnictwo rud żelaza
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 07.21.Z
Górnictwo rud uranu i toru
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 07.29.Z
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 08.11.Z
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 08.12.Z
Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 08.91.Z
Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 08.92.Z
Wydobywanie torfu
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 08.93.Z
Wydobywanie soli
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 08.99.Z
Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 09.10.Z
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 09.90.Z
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 10.11.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 10.12.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 10.13.Z
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.20.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 10.31.Z
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 10.32.Z
Produkcja soków z owoców i warzyw
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 10.39.Z
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 10.41.Z
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.42.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.51.Z
Przetwórstwo mleka i wyrób serów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 10.52.Z
Produkcja lodów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 10.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.62.Z
Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.71.Z
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.72.Z
Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.73.Z
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.81.Z
Produkcja cukru
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.82.Z
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.83.Z
Przetwórstwo herbaty i kawy
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 10.84.Z
Produkcja przypraw
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.85.Z
Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.86.Z
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 10.89.Z
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 10.91.Z
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 10.92.Z
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 11.01.Z
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 11.02.Z
Produkcja win gronowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 11.03.Z
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 11.04.Z
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 11.05.Z
Produkcja piwa
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 11.06.Z
Produkcja słodu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 11.07.Z
Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 12.00.Z
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.10.A
Produkcja przędzy bawełnianej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.10.B
Produkcja przędzy wełnianej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.10.C
Produkcja przędzy z włókien chemicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.10.D
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.20.A
Produkcja tkanin bawełnianych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.20.B
Produkcja tkanin wełnianych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.20.C
Produkcja tkanin z włókien chemicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.20.D
Produkcja pozostałych tkanin
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.30.Z
Wykończanie wyrobów włókienniczych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.91.Z
Produkcja dzianin metrażowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.92.Z
Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.93.Z
Produkcja dywanów i chodników
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.94.Z
Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.95.Z
Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.96.Z
Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 13.99.Z
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 14.11.Z
Produkcja odzieży skórzanej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 14.12.Z
Produkcja odzieży roboczej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 14.13.Z
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 14.14.Z
Produkcja bielizny
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 14.19.Z
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 14.20.Z
Produkcja wyrobów futrzarskich
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 14.31.Z
Produkcja wyrobów pończoszniczych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 14.39.Z
Produkcja pozostałej odzieży dzianej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 15.11.Z
Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 15.12.Z
Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 15.20.Z
Produkcja obuwia
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 16.10.Z
Produkcja wyrobów tartacznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 16.21.Z
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 16.22.Z
Produkcja gotowych parkietów podłogowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 16.23.Z
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 16.24.Z
Produkcja opakowań drewnianych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 16.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 17.11.Z
Produkcja masy włóknistej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 17.12.Z
Produkcja papieru i tektury
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 17.21.Z
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 17.22.Z
Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 17.23.Z
Produkcja artykułów piśmiennych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 17.24.Z
Produkcja tapet
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 17.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 18.11.Z
Drukowanie gazet
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 18.12.Z
Pozostałe drukowanie
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 18.13.Z
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 18.14.Z
Introligatorstwo i podobne usługi
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 18.20.Z
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 19.10.Z
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 19.20.Z
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 20.11.Z
Produkcja gazów technicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.12.Z
Produkcja barwników i pigmentów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.13.Z
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 20.14.Z
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 20.15.Z
Produkcja nawozów i związków azotowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.16.Z
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.17.Z
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 20.20.Z
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.30.Z
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.41.Z
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.42.Z
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 20.51.Z
Produkcja materiałów wybuchowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.52.Z
Produkcja klejów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.53.Z
Produkcja olejków eterycznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 20.59.Z
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 20.60.Z
Produkcja włókien chemicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 21.10.Z
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 21.20.Z
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 22.11.Z
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 22.19.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 22.21.Z
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 22.22.Z
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 22.23.Z
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 22.29.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.11.Z
Produkcja szkła płaskiego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.12.Z
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.13.Z
Produkcja szkła gospodarczego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.14.Z
Produkcja włókien szklanych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.19.Z
Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.20.Z
Produkcja wyrobów ogniotrwałych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.31.Z
Produkcja ceramicznych kafli i płytek
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.32.Z
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.41.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.42.Z
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.43.Z
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.44.Z
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.49.Z
Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.51.Z
Produkcja cementu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.52.Z
Produkcja wapna i gipsu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.61.Z
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.62.Z
Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.63.Z
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.64.Z
Produkcja zaprawy murarskiej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.65.Z
Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.69.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.70.Z
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.91.Z
Produkcja wyrobów ściernych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 23.99.Z
Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 24.10.Z
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 24.20.Z
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 24.31.Z
Produkcja prętów ciągnionych na zimno
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.32.Z
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.33.Z
Produkcja wyrobów formowanych na zimno
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.34.Z
Produkcja drutu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.41.Z
Produkcja metali szlachetnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.42.A
Produkcja aluminium hutniczego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.42.B
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.43.Z
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.44.Z
Produkcja miedzi
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.45.Z
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.46.Z
Wytwarzanie paliw jądrowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 24.51.Z
Odlewnictwo żeliwa
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.52.Z
Odlewnictwo staliwa
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 24.53.Z
Odlewnictwo metali lekkich
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.54.A
Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 24.54.B
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.11.Z
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 25.12.Z
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.21.Z
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 25.29.Z
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 25.30.Z
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.40.Z
Produkcja broni i amunicji
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.50.Z
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.61.Z
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.62.Z
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 25.71.Z
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 25.72.Z
Produkcja zamków i zawiasów
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.73.Z
Produkcja narzędzi
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.91.Z
Produkcja pojemników metalowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.92.Z
Produkcja opakowań z metali
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.93.Z
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.94.Z
Produkcja złączy i śrub
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 25.99.Z
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.11.Z
Produkcja elementów elektronicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.12.Z
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.20.Z
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.30.Z
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.40.Z
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 26.51.Z
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.52.Z
Produkcja zegarków i zegarów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.60.Z
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.70.Z
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 26.80.Z
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.11.Z
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.12.Z
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.20.Z
Produkcja baterii i akumulatorów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.31.Z
Produkcja kabli światłowodowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.32.Z
Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.33.Z
Produkcja sprzętu instalacyjnego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.40.Z
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.51.Z
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.52.Z
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 27.90.Z
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.11.Z
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.12.Z
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 28.13.Z
Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.14.Z
Produkcja pozostałych kurków i zaworów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.15.Z
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.21.Z
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.22.Z
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.23.Z
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.24.Z
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.25.Z
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.29.Z
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.30.Z
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.41.Z
Produkcja maszyn do obróbki metalu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.49.Z
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.91.Z
Produkcja maszyn dla metalurgii
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.92.Z
Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.93.Z
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.94.Z
Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.95.Z
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.96.Z
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 28.99.Z
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 29.10.A
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 29.10.B
Produkcja samochodów osobowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 29.10.C
Produkcja autobusów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 29.10.D
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 29.10.E
Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 29.20.Z
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 29.31.Z
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 29.32.Z
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 30.11.Z
Produkcja statków i konstrukcji pływających
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 30.12.Z
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 30.20.Z
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 30.30.Z
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 30.40.Z
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 30.91.Z
Produkcja motocykli
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 30.92.Z
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 30.99.Z
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 31.01.Z
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 31.02.Z
Produkcja mebli kuchennych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 31.03.Z
Produkcja materaców
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 31.09.Z
Produkcja pozostałych mebli
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.11.Z
Produkcja monet
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.12.Z
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.13.Z
Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.20.Z
Produkcja instrumentów muzycznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.30.Z
Produkcja sprzętu sportowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.40.Z
Produkcja gier i zabawek
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.50.Z
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.91.Z
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 32.99.Z
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 33.11.Z
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 33.12.Z
Naprawa i konserwacja maszyn
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 33.13.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 33.14.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 33.15.Z
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 33.16.Z
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 33.17.Z
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 33.19.Z
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 33.20.Z
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 35.11.Z
Wytwarzanie energii elektrycznej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 35.12.Z
Przesyłanie energii elektrycznej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 35.13.Z
Dystrybucja energii elektrycznej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 35.14.Z
Handel energią elektryczną
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 35.21.Z
Wytwarzanie paliw gazowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 35.22.Z
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 35.23.Z
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 35.30.Z
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 36.00.Z
POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 37.00.Z
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 38.11.Z
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 38.12.Z
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 38.21.Z
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 38.22.Z
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 38.31.Z
Demontaż wyrobów zużytych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 38.32.Z
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 39.00.Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 41.10.Z
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 41.20.Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 42.11.Z
Roboty związane z budową dróg i autostrad
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 42.12.Z
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 42.13.Z
Roboty związane z budową mostów i tuneli
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 42.21.Z
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 42.22.Z
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 42.91.Z
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 42.99.Z
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 43.11.Z
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 43.12.Z
Przygotowanie terenu pod budowę
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 43.13.Z
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 43.21.Z
Wykonywanie instalacji elektrycznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 43.22.Z
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 43.29.Z
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 43.31.Z
Tynkowanie
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 43.32.Z
Zakładanie stolarki budowlanej
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 43.33.Z
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 43.34.Z
Malowanie i szklenie
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 43.39.Z
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 43.91.Z
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 43.99.Z
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 45.11.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 45.19.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 45.20.Z
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 45.31.Z
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 45.32.Z
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 45.40.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.11.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 46.12.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.13.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.14.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.15.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.16.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.17.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.18.Z
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.19.Z
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 46.21.Z
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.22.Z
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.23.Z
Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.24.Z
Sprzedaż hurtowa skór
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.31.Z
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.32.Z
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.33.Z
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.34.A
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.34.B
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.35.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.36.Z
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.37.Z
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.38.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.39.Z
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.41.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.42.Z
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.43.Z
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.44.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.45.Z
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 46.46.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.47.Z
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.48.Z
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.49.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.51.Z
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.52.Z
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.61.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.62.Z
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.63.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.64.Z
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.65.Z
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.66.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.69.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 46.71.Z
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.72.Z
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 46.73.Z
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.74.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 46.75.Z
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 46.76.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 46.77.Z
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 46.90.Z
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.11.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.19.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 47.21.Z
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.22.Z
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.23.Z
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.24.Z
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.25.Z
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.26.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.29.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.30.Z
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.41.Z
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.42.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.43.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.51.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.52.Z
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.53.Z
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.54.Z
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.59.Z
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.61.Z
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.62.Z
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.63.Z
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.64.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.65.Z
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.72.Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.73.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.74.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.75.Z
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.76.Z
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.77.Z
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.78.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.79.Z
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.82.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 49.10.Z
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 49.20.Z
Transport kolejowy towarów
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 49.31.Z
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 49.32.Z
Działalność taksówek osobowych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 49.41.Z
Transport drogowy towarów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 49.42.Z
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 49.50.A
Transport rurociągami paliw gazowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 49.50.B
Transport rurociągowy pozostałych towarów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 50.10.Z
Transport morski i przybrzeżny pasażerski 
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 50.20.Z
Transport morski i przybrzeżny towarów
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 50.30.Z
Transport wodny śródlądowy pasażerski 
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 50.40.Z
Transport wodny śródlądowy towarów
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 51.10.Z
Transport lotniczy pasażerski
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 51.21.Z
Transport lotniczy towarów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 51.22.Z
Transport kosmiczny
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 52.10.A
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 52.10.B
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 52.21.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 52.22.A
Działalność usługowa wspomagająca transport morski
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 52.22.B
Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 52.23.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 52.24.A
Przeładunek towarów w portach morskich
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 52.24.B
Przeładunek towarów w portach śródlądowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 52.24.C
Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 52.29.A
Działalność morskich agencji transportowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 52.29.B
Działalność śródlądowych agencji transportowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 52.29.C
Działalność pozostałych agencji transportowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 53.10.Z
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 53.20.Z
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 55.10.Z
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 55.20.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 55.30.Z
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 55.90.Z
Pozostałe zakwaterowanie
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 58.11.Z
Wydawanie książek
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 58.12.Z
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 58.13.Z
Wydawanie gazet
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 58.21.Z
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 58.29.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 60.10.Z
Nadawanie programów radiofonicznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 60.20.Z
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 61.10.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 61.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 61.30.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 61.90.Z
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 62.01.Z
Działalność związana z oprogramowaniem
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 62.02.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 62.03.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 62.09.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 63.12.Z
Działalność portali internetowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 63.91.Z
Działalność agencji informacyjnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 64.19.Z
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 64.91.Z
Leasing finansowy
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 64.92.Z
Pozostałe formy udzielania kredytów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 64.99.Z
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 65.12.Z
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 66.12.Z
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 66.19.Z
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 66.21.Z
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 66.22.Z
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 66.29.Z
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 66.30.Z
Działalność związana z zarządzaniem funduszami
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 68.10.Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 68.31.Z
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 68.32.Z
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 69.10.Z
Działalność prawnicza
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 69.20.Z
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 70.21.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 71.11.Z
Działalność w zakresie architektury
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 71.12.Z
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 71.20.A
Badania i analizy związane z jakością żywności
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 71.20.B
Pozostałe badania i analizy techniczne
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 72.11.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 72.19.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 72.20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 73.11.Z
Działalność agencji reklamowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 73.12.A
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 73.12.B
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 73.12.C
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 73.12.D
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 73.20.Z
Badanie rynku i opinii publicznej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 74.10.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 74.20.Z
Działalność fotograficzna
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 74.30.Z
Działalność związana z tłumaczeniami
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 74.90.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 75.00.Z
DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.11.Z
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.12.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.22.Z
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.29.Z
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.31.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.32.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.33.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.34.Z
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 77.35.Z
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.39.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 77.40.Z
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 78.20.Z
Działalność agencji pracy tymczasowej
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 78.30.Z
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 79.11.A
Działalność agentów turystycznych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 79.11.B
Działalność pośredników turystycznych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 79.90.B
Działalność w zakresie informacji turystycznej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 79.90.C
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 80.10.Z
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 80.20.Z
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 80.30.Z
Działalność detektywistyczna
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 81.10.Z
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 81.21.Z
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 81.22.Z
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 81.29.Z
Pozostałe sprzątanie
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 81.30.Z
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 82.11.Z
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 82.19.Z
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 82.20.Z
Działalność centrów telefonicznych (call center)
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 82.91.Z
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 82.92.Z
Działalność związana z pakowaniem
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.10.Z
Wychowanie przedszkolne
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.20.Z
Szkoły podstawowe
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.31.A
Gimnazja
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.31.B
Licea ogólnokształcące
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 85.31.C
Licea profilowane
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.32.A
Technika
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.32.B
Zasadnicze szkoły zawodowe
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 85.32.C
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.41.Z
Szkoły policealne
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 85.42.B
Szkoły wyższe
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.59.A
Nauka języków obcych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 86.10.Z
Działalność szpitali
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 86.21.Z
Praktyka lekarska ogólna
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 86.22.Z
Praktyka lekarska specjalistyczna
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 86.23.Z
Praktyka lekarska dentystyczna
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 86.90.B
Działalność pogotowia ratunkowego
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 86.90.C
Praktyka pielęgniarek i położnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 86.90.D
Działalność paramedyczna
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 86.90.E
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 87.10.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 87.20.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 87.30.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 87.90.Z
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 88.10.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 88.91.Z
Opieka dzienna nad dziećmi
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 90.03.Z
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 91.01.A
Działalność bibliotek
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 91.01.B
Działalność archiwów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 91.02.Z
Działalność muzeów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 91.03.Z
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 91.04.Z
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 92.00.Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 93.11.Z
Działalność obiektów sportowych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Brak poradników Procedury Szczegóły
dozwolony 93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 95.11.Z
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 95.12.Z
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 95.21.Z
Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 95.22.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 95.23.Z
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 95.24.Z
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 95.25.Z
Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 95.29.Z
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
dozwolony 96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 96.02.Z
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 96.03.Z
Pogrzeby i działalność pokrewna
Poradniki Brak procedur Szczegóły
dozwolony 96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Poradniki Procedury Szczegóły
dozwolony 96.09.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.11.Z
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 01.12.Z
Uprawa ryżu
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.13.Z
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 01.14.Z
Uprawa trzciny cukrowej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 01.15.Z
Uprawa tytoniu
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.16.Z
Uprawa roślin włóknistych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 01.22.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 01.23.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.24.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.25.Z
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 01.26.Z
Uprawa drzew oleistych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 01.27.Z
Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.28.Z
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.41.Z
Chów i hodowla bydła mlecznego
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.42.Z
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.43.Z
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 01.44.Z
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.45.Z
Chów i hodowla owiec i kóz
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.46.Z
Chów i hodowla świń
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.47.Z
Chów i hodowla drobiu
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 01.50.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 64.11.Z
Działalność banku centralnego
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 64.20.Z
Działalność holdingów finansowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 64.30.Z
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 65.11.Z
Ubezpieczenia na życie
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 65.20.Z
Reasekuracja
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 65.30.Z
Fundusze emerytalne
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 66.11.Z
Zarządzanie rynkami finansowymi
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 70.10.Z
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.11.Z
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.12.Z
Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.13.Z
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.21.Z
Sprawy zagraniczne
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.22.Z
Obrona narodowa
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.23.Z
Wymiar sprawiedliwości
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.24.Z
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.25.Z
Ochrona przeciwpożarowa
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 84.30.Z
Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 85.42.A
Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
Brak poradników Procedury Szczegóły
zakazany 93.12.Z
Działalność klubów sportowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 94.11.Z
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 94.12.Z
Działalność organizacji profesjonalnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 94.20.Z
Działalność związków zawodowych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 94.91.Z
Działalność organizacji religijnych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 94.92.Z
Działalność organizacji politycznych
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 97.00.Z
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 98.10.Z
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 98.20.Z
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
Brak poradników Brak procedur Szczegóły
zakazany 99.00.Z
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE