Uwagi prawne

  1. Informacje, w tym teksty aktów prawnych, opublikowane na stronie internetowej Punktu Kontaktowego www.biznes.gov.pl nie są obowiązującymi powszechnie źródłami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a mają jedynie charakter informacyjny.
  2. Informacje opublikowane na stronie internetowej Punktu Kontaktowego zostały opracowane przez właściwe organy oraz są opublikowane na ich wniosek.
  3. Minister Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśnia, iż informacje opublikowane na stronach internetowych Punktu Kontaktowego w językach obcych mogą być tłumaczone z wykorzystaniem funkcji automatycznego tłumaczenia treści stron internetowych, w związku z czym Minister Przedsiębiorczości i Technologii nie bierze odpowiedzialności za treść tak przetłumaczonych informacji.
  4. Minister Przedsiębiorczości i Technologii nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie informacji opublikowanych na stronach internetowych Punktu Kontaktowego.