Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Wsparcie dla eksporterów

Wiemy, że czasem świat to za mało. Jeżeli planujesz ekspansję swojej firmy na rynki zagraniczne, warto wiedzieć o narzędziach wsparcia, z jakich można skorzystać.

Administracja publiczna oferuje szereg atrakcyjnych rozwiązań, od doradztwa przez ubezpieczenia eksportowe po bezpośrednie dofinansowanie.

Jeżeli szukasz kompleksowej informacji o dostępnych instrumentach wsparcia, sprawdź stronę internetową Portalu Promocji Eksportu. W wyszukiwarce na portalu znajdziesz linki do Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.

Pomoc niefinansowa

Od 2009 r. działają Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (linki do centrów działających w poszczególnych województwach znajdziesz w wyszukiwarce na Portalu Promocji Eksportu. Celem COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm przez nieodpłatna pomoc w planowaniu, organizowaniu i realizacji eksportu albo inwestycji zagranicznych.

Pomoc finansowa

Możesz również skorzystać z programu Finansowe Wspieranie Eksportu realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Przewiduje on następujące narzędzia pomocowe:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie