Dokonywanie zmian i składanie sprawozdań finansowych przez system S 24

Poprzez system S24 (eKRS) możesz składać wnioski zmianowe dla wszystkich spółek z o.o., jawnych i komandytowych zarejestrowanych drogą elektroniczną. Nie możesz złożyć wniosku o zmianach dla spółki, która była zarejestrowana w sposób tradycyjny, ani spółki, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany u notariusza. Te ograniczenia nie dotyczą sprawozdań finansowych. 

Od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe spółek składa się tylko drogą elektroniczną. Żeby bezpłatnie złożyć sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty finansowe trzeba posiadać konto w systemie eKRS i złożyć podpis elektroniczny.  

Uwaga! Obecnie nie ma możliwości przeprowadzania za pośrednictwem systemu S24 takich czynności, jak np. likwidacja spółki z o.o.

Jakie zmiany można zgłosić do KRS przy pomocy systemu S24

Spółki z o.o.

 • adres
 • siedzibę
 • kody PKD
 • zmianę zarządu
 • zmianę rady nadzorczej

Spółki komandytowe

 • adres
 • siedzibę
 • kody PKD

Spółki jawne

 • adres
 • siedzibę
 • kody PKD

Sprawozdania finansowe spółek w systemie S24

Sprawozdania finansowe składa się tylko drogą elektroniczną, bezpłatnie.

Aby złożyć sprawozdanie finansowe (inne dokumenty finansowe) trzeba posiadać konto w systemie S24. Formularz zgłoszenia oraz załączone kopie dokumentów wymagają  podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji spółki. Na stronach Ministarstwa Sprawiedliwości znajdują się informacje na temat bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych.

Zajrzyj do artykułu na temat:

Zapoznaj sie z:

Podstawa prawna

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kodeks spółek handlowych

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie