Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tłumacz przysięgły – zmiana danych

Jesteś tłumaczem przysięgłym i zmienił się np. twój adres lub nazwisko? Musisz to zgłosić. O tym jak to zrobić przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie podpis zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby, które uzyskały wpis na listę tłumaczy przysięgłych zobowiązane są do zgłoszenia zmiany danych objętych wpisem na listę w terminie 30 dni od daty powstania okoliczności uzasadniających zgłoszenie zmiany. Do zgłoszenia załącza się lub przedstawia dokumenty będące podstawą zmiany treści wpisu.

Zmianie podlegać mogą dane:

1) imię i nazwisko;

3) obywatelstwo;

4) miejsce zamieszkania;

5) adres do korespondencji;

6) informację o orzeczonych karach z tytułu odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego;

7) informację o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 30 dni od daty powstania zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych na listę

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W przypadku zmiany nazwiska należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię skróconego odpisu aktu małżeństwa bądź decyzji Urzędu Stanu Cywilnego.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 30 dni od daty powstania zmian.

  1. Analiza formalna wniosku

Ministerstwo Sprawiedliwości sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

1. Sprawdzenie, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, minister wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 KPA).

  1. Dokonanie zmian na liście tłumaczy przysięgłych

Minister Sprawiedliwości dokonuje zmian na liście tłumaczy przysięgłych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?