Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

O nas

O Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Główne trzy filary portalu to:

  • usługi, które pomagają przedsiębiorcom realizować sprawy przez internet;
  • aktualne treści o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej;
  • Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli eksperci którzy odpowiadają na pytania dotyczące prowadzenia firmy. 

Za pomocą serwisu osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji, nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji. Informacje na portalu Biznes.gov.pl są dostępne w języku polskim i angielskim.

Jak się z nami skontaktować

Na portalu Biznes.gov.pl dostępne jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, którego konsultanci odpowiadają na pytania przedsiębiorców wykorzystując telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Centrum Pomocy obsługuje osoby z niepełnosprawnością. 

Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij formularz lub zadzwoń pod numer 801 055 088 lub 22 765 67 32 (w dni powszednie z wyłączeniem świąt od 7:00 do 17:00). Możesz także skorzystać z telefonu internetowego. 

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ważnymi dla twojej firmy, zapisz się do newslettera oraz śledź nas na Facebooku i LinkedIn. Zachęcamy do słuchania naszego cyklu podcastów "Biznes Podcast, czyli jak prowadzić firmę online"

Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu

Głównym celem Projektu jest usprawnienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez udostępnienie jej na portalu Biznes.gov.pl z Kontem Firmy. Przechowywane i prezentowane tam dane pozwolą na efektywną realizację usług online przez przedsiębiorców, jak i pełnomocników firm. 

Projekt zakłada połączenie serwisów Biznes.gov.pl i CEIDG oraz wyszukiwarki KRS, co wiąże się z ujednoliceniem technologii, uproszczeniem architektury systemów oraz obniżeniem kosztów utrzymania i promocji usług online. Treści powstające podczas realizacji projektu  są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, zostaną utworzone spójne kanały komunikacji przedsiębiorca-urząd, a co za tym idzie, koszty ponoszone przez  przedsiębiorców również się obniżą.  

Głównymi odbiorcami projektu są obecni i przyszli przedsiębiorcy, pełnomocnicy przedsiębiorców oraz urzędnicy korzystający z systemu CEIDG. 

Podczas realizacji projektu na pierwszym miejscu stawiane są potrzeby użytkowników. Cały proces prowadzony jest w oparciu o metodę projektowania zorientowaną na użytkownika (ang. UCD – User-Centered Design). Polega ona na ciągłym monitorowaniu i badaniu użyteczności produktów, by je doskonalić i odpowiadać na aktualne potrzeby odbiorców projektu. 

Całkowity koszt Projektu: netto: 38 848 836,77 zł, brutto: 41 705 311,55 zł, w tym:

  • 35 248 371,34 zł dofinansowania ze środków UE
  • 6 401 600,70 zł z budżetu państwa.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa, „E administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

LIDER PROJEKTU

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jako Lider Partnerstwa, reprezentuje Partnera przed Instytucją Zarządzającą. Jest odpowiedzialne za wspieranie Partnera w realizacji powierzonych im zadań, ich koordynację (monitorowanie i nadzór), zapewniając jednocześnie prawidłowość operacji finansowych oraz sprawność komunikacji pomiędzy Partnerem a Instytucją Zarządzającą. Ponadto w obszarze działań MR leży także pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych zadań.

Kontakt:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel.: +48 222 500 123
kancelaria@mr.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

PARTNER PROJEKTU

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki I Magazynowania (Ł-ILIM)

W ramach projektu Ł-ILiM wykonuje m.in. prace związane z:

  • opracowywaniem, wdrażaniem i udoskonalaniem usług online oraz powiązanych z nimi funkcjonalnościami;
  • integracją z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi oraz płatnościami online dla e-usług na Biznes.gov.pl;
  • przygotowywaniem mailingu do przedsiębiorców oraz wsparciem Lidera w zakresie promocji;
  • przygotowywaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla urzędników z zakresu zmian wdrażanych w systemach CEIDG i Biznes.gov.pl.

Ł-ILIM jest instytutem badawczym realizującym funkcje polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce i e-Gospodarce, który rozwija, promuje i wdraża nowoczesne rozwiązania w kluczowych procesach gospodarczych. Misja Instytutu realizowana jest poprzez prace badawczo-rozwojowe, usługi doradcze, badania laboratoryjne, szkolenia i konferencje oraz działalność wydawniczą.

Kontakt:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Tel: (61) 850 48 90
office@ilim.poznan.pl
https://ilim.lukasiewicz.gov.pl

INSTYTUCJA WSPIERAJĄCA

Konfederacja Lewiatan (KL)

Konfederacja Lewiatan jest odpowiedzialna za obsługę merytoryczną serwisu Biznes.gov.pl, czyli rozwój treści dostępnych dla użytkowników. W zakres tego zadania wchodzi zarówno aktualizacja istniejących już tekstów oraz przygotowywanie nowych artykułów, poradników i e-usług. Lewiatan udziela także eksperckich odpowiedzi na pytania przedsiębiorców w ramach Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. 

KL jest jedną z najbardziej wpływowych polskich organizacji biznesowych, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Reprezentuje ponad 4100 firm, zatrudniających ponad milion osób. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców posiada przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji, reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. 

Organizacja skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców i ich wizerunek. Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną, dysponując kilkunastoosobowym zespołem etatowych ekspertów. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu, dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. 

Kontakt:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa 
Tel. 48 (22) 55 99 900
recepcja@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Historia

28 grudnia 2009 r. na mocy Dyrektywy usługowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (obecnie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) utworzony został pojedynczy punkt kontaktowy, którego celem było wsparcie osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Etapem ewolucji pojedynczego punktu kontaktowego był projekt „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" realizowany przez Ministerstwo Rozwoju, w partnerstwie z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz Krajową Izbą Gospodarczą, które stworzyły portal internetowy Biznes.gov.pl. Przy jego tworzeniu wykorzystano m.in. dorobek projektu „Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka (UEPA)."

W latach 2016-2019 Ministerstwo Rozwoju realizowało projekt „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji". Partnerami projektu byli Instytut Logistyki i Magazynowania i Krajowa Izba Gospodarcza. Celem projektu była rozbudowa istniejącego systemu Biznes.gov.pl, w tym umożliwienie realizacji, w sposób łatwy i intuicyjny kolejnych procedur drogą elektroniczną oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

W ramach projektu wdrożono nowe usługi online oraz opisy czynności i poradniki dla przedsiębiorców w zakresie zakładania i prowadzenia biznesu. W projekcie uruchomiono też centrum przedsiębiorcy oraz prowadzono cykle szkoleń dopasowanych do potrzeb użytkowników.

Podstawa prawna

Dyrektywa Usługowa

Na mocy Dyrektywy Usługowej (dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, Dz Urz L 376, 27.12.2006 r), każdy kraj Unii Europejskiej został zobowiązany do utworzenia pojedynczego punktu kontaktowego. Punkty zapewniają usługodawcom możliwość dopełnienia wszystkich procedur i formalności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności usługowej. W Polsce punkt kontaktowy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat Dyrektywy usługowej uzyskać można między innymi na stronie Komisji Europejskiej (Treść dyrektywy).

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Problematykę polskiego punktu kontaktowego (Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy) regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Ustawa o świadczeniu usług drogę elektroniczną – punkt kontaktowy dla usługodawców i usługobiorców

Punkt kontaktowy Biznes.gov.pl realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, związane z funkcjonowaniem punktów kontaktowych dla administracji oraz usługodawców i usługobiorców.

Ustawa o uznawaniu kwalifikacji

Punkt kontaktowy Biznes.gov.pl realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, umożliwiając załatwianie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Biznes.gov.pl jest także punktem kontaktowym, którego zadania określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Zadania te dotyczą m.in. publikowania informacji na temat warunków zatrudnienia delegowanych pracowników, obowiązków pracodawcy. Punkt umożliwia także składanie drogą elektroniczną dokumentów związanych z delegowaniem pracowników.