Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacje

 • Biznes w UE

  Praca i firma w UE, reguły obowiązujące na wspólnym rynku: ochrona konsumentów, ochrona danych osobowych, wprowadzanie towarów na rynek unijny

 • Cudzoziemcy w Polsce

  Informacje dla cudzoziemców, którzy chcą prowadzić firmę lub pracować w Polsce oraz dla pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców

 • Rejestry i działalność regulowana

  Rodzaje działalności wymagające zgody urzędu: koncesje, zezwolenia, licencje, wpis przedsiębiorcy do rejestrów, rejestry przedsiębiorców i dostępne w nich dane

 • Import i eksport

  Zasady prowadzenia handlu z zagranicą, procedury celne, obowiązki importera i eksportera, relacje z kontrahentami

 • Inwestycje i rozwój

  Inwestycje budowlane, udział w przetargach publicznych, finansowanie rozwoju, rozwój kapitału ludzkiego: kwalifikacje i kompetencje, własność intelektualna.

 • Ochrona środowiska

  Obowiązki środowiskowe firm, ewidencje i gospodarowanie odpadami, ochrona zasobów przyrodniczych i klimatu

 • Pełnomocnicy przedsiębiorcy

  Zasady ustanawiania pełnomocników i prokurentów w firmach jednoosobowych i spółkach, pełnomocnictwa do spraw podatkowych

 • Podatki i księgowość

  Podatki dochodowe: od osób fizycznych - PIT i osób prawnych - CIT, VAT, inne podatki, rozliczenia podatkowe, ewidencje i księgowość, sprawozdawczość finansowa

 • Pracownicy

  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, formy współpracy, koszty zatrudnienia, wypłata wynagrodzeń, prawa pracownicze, BHP, zatrudnianie cudzoziemców, delegowanie

 • Spory i długi

  Metody rozwiązywania sporów, odzyskiwanie długów, zabezpieczenie przed brakiem zapłaty, weryfikacja kontrahenta

 • Ubezpieczenia społeczne

  Zasady ubezpieczenia przedsiębiorcy i pracownika, rejestracja w ZUS, składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS i KRUS, ulgi dla przedsiębiorców, rozliczanie składek

 • Zakładanie i rejestracja firmy

  Zakładanie firmy i rejestracja działalności w CEIDG lub KRS, formy prowadzenia działalności, wybór formy opodatkowania, działalność nierejestrowa

 • Zakończenie i likwidacja firmy

  Zamknięcie firmy i wykreślenie działalności z CEIDG lub z KRS, rozliczenia podatkowe związane z likwidacją działalności, sukcesja przedsiębiorcy w CEIDG

 • Zawieszenie i wznowienie firmy

  Przerwanie działalności gospodarczej w firmie jednoosobowej i spółce, powrót do aktywności biznesowej po przerwie w działalności

 • Zmiany w firmie

  Przeprowadzanie i informowanie o zmianach w firmie: dane, formy opodatkowania i formy prowadzenia działalności, majątek, właściciele, sukcesja.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.