Information and services website for entrepreneurs

Obtain a business identification number (REGON) for civil-law partnership

You are setting up a civil-law partnership and you want to register it? To do this you need to obtain NIP and REGON numbers. Below you can find out how to obtain REGON number for your partnership.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

  • at the office
  • by post
  • electronically
Handle online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can benefit from the service

If you want to operate in the form of a civil-law partnership, sign with your partners a deed of partnership.  In the deed of partnership identify the economic objective, that is to say, why you are setting up a partnership, the amount of contributions and rules for the distribution of profits.  Your company may exist on condition that there are at least two partners. 

You must obtain for your partnershp identification numbers NIP and  REGON, you do not have to register it in other registers, such as the National Court Register (KRS).

When should you handle the matter

Within 14 days from establishing a civil law partnership

Where you can handle the matter

The service can be handled at:

  • Statistical Offices

Submit an application to the statistical office located in the same region as the seat of your company or in its branch.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

What to do step by step

  1. Submit an application for entry of partnership in the REGON register

Submit the application (on RG-OP form) and attach information on partners ( on RG-SC form) and the deed of civil-law partnership. 

You can submit documents in person, by post, or by an attorney-in-fact.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument powinien zawierać dane spółki cywilnej oraz dane wspólników spółki.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
How to obtain a document
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Time limit

Within 14 days from establishing a civil law partnership

  1. You will obtain REGON number

You will need REGON number to obtain a NIP number. Having obtained REGON number and tax identification number (NIP), you can submit an application for an update of details of all the partners in civil-law partnershis entered in the CEIDG. 

You can print out the information about a partnership’s entry in the REGON register. To do so, go to the website of the Statistical Office, enter the REGON number of your partnership and print confirmation of entry.  Such prinout shall be equivalent to the official confirmation of the registration of this information in the REGON register. 

If you need to, you can apply to the Statistical Office for issue of a certificate of REGON number. The Statistical Office will issue  a certificate within 7 working days from the day on which it receives your application.  The certificate will be free of charge.

Time limit

You will obtain REGON number after the submission of required documents.

How much will you pay

The service is free of charge

How long will you wait

You will obtain REGON number after the submission of required documents.

Was this page useful?