Information and services website for entrepreneurs

A one-time permit to sell alcohol

Do you have a permit to sell alcoholic beverages and you want to additionally sell alcohol during a festival or picnic? You need a one-time permit to sell alcoholic beverages. Below you can find out how to obtain it.

How to handle a matter

A matter can be hadled:

  • at the office
  • by post
  • electronically
Handle online Complete the service nline, you will need a Trusted Profile or qualified signature

What you should know and who can benefit from the service

If you have a permit for specific type of alcohol, you can apply for a one-time permit to sell the same type of alcohol during an event or picnic. Voluntary Firefighting Service units may as well be granted one-time permit.

There are three types of permits (depending on the strength of alcohol):

1)  up to 4.5% vol. of alcohol, and beer,

2)  between 4.5% vol. and 18% vol. of alcohol (except for beer),

3) over 18% vol. of alcohol.

When should you handle the matter

At any time

Where you can handle the matter

The service can be handled at:

  • Municipal and Commune Offices
  • urzędy miast na prawach powiatu
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

What to do step by step

  1. Submit an application for a one-time permit to sell alcoholic beverages

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia,

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) przedmiot działalności gospodarczej,

5) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

You can submit a document as:
Oryginał
  1. The authority will check your application

If the authority finds that the application is incomplete, you will be requested to complete documents. You will have 7 days to complete the documents from the day when you receive the request. If you do not complete missing documents within the prescribed time, you will receive a notification on leaving the application without examination or decision to return the application.

  1. You will receive one-time permit to sell alcoholic beverages

If your application is correct and you have paid for the permit, the office will issue the permit.  It shall be valid for 2 days.  


If your application is correct in terms of formal validity, but not on the substantive, the office issues a decision to refuse to grant a permit.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
  1. You will receive one-time permit to sell alcoholic beverages

If your application is correct and you have paid for the permit, the office will issue the permit.  It shall be valid for 2 days.  


If your application is correct in terms of formal validity, but not on the substantive, the office issues a decision to refuse to grant a permit.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

How much will you pay

The fee depends on the type of alcohol:   
1) PLN 43,75 for the sale of alcoholic beverages of up to 4.5 % vol. of alcohol and beer ;   
2) PLN 43,75 for the sale of alcoholic beverages above 4.5 % to 18 % (except beer);   
3) PLN 175 for the sale of alcoholic beverages above 18 %.

Pay the fee into the account of municipality before granting a permit.

How long will you wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

Was this page useful?