Information and services website for entrepreneurs

Appointment of a selection committee to check the qualifications of persons entrusted with the operation of equipment, installations and networks

Would you like to conduct examinations to check the qualifications of persons involved in the operation of equipment, installations and networks and issue qualification certificates? Only selection committees set up by the competent authorities shall have such powers. Find out how and to whom to apply for the appointment of a selection committee.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Who may apply to set up a selection committee

 • an entrepreneur employing at least 200 persons performing work requiring verification of qualifications;
 • a scientific and technical association, the statutes of which or any other instrument of incorporation confirm the scientific and technical nature of its energy management activity;
 • the head of an organisational unit reporting to the competent minister or head of the agency.

Tasks of the selection committee

A selection committee set up under a specific organisational entity (institution):

 • organises and is responsible for the conduct of qualification examinations,
 • appoints examination teams,
 • issues qualification certificates.

Who most frequently applies for the appointment of the selection committee

Most often, various scientific and technical associations operating for the benefit of energy management apply to the President of the Energy Regulatory Office for the establishment of a selection committee to check the qualifications of persons involved in the operation of equipment, installations and networks.

Examples of scientific and technical associations where the committees operate are: Association of Polish Electrical Engineers (SEP), Association of Polish Engineers and Technicians (SIMP).

The Energy Regulatory Office has prepared detailed information on the appointment by the President of the Energy Regulatory Office of selection committees for the determination of qualification requirements of persons involved in the operation and supervision of equipment, installations and power networks.

When you should complete this procedure

The committee must be established before the date of the first qualification examination.

Where you can complete this procedure

The application for the establishment of a selection committee shall be submitted to:

 • President of the Energy Regulatory Office - when you manage a scientific and technical association or you are an entrepreneur;
 • the competent minister (e.g. Minister of National Defence, Minister of Internal Affairs and Administration, Minister of Justice) or the head of the agency (e.g. ABW, CBA, Intelligence Agency) - when you are the head of an organisational unit subordinate to or supervised by (e.g. Police, State Fire Service, Border Guard, State Protection Service);
 • Minister of Infrastructure - when you are the manager of an organisational unit of railway transport, in the case of operation of energy equipment and installations.

What to do step by step

 1. Apply for the establishment of a selection committee checking the qualifications of those involved in the operation of the equipment, installations and networks.

Documents

You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wykaz powinien zawierać liczbę osób wykonujących prace na stanowiskach eksploatacji i dozoru wraz z określeniem:

 • zakresu wykonywanych prac (obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno-pomiarowe) oraz  
 • rodzaju (z podziałem na grupy) urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
How to obtain a document
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Kopia
Additional information

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Time limit

The committee must be established before the date of the first qualification examination.

 1. The Authority will examine the application for the establishment of a selection committee

If, in the course of the verification of your application, the office has objections to the proposed composition of the committee or to the proposed scope of the qualifications to be checked, it will inform you accordingly within seven days of receipt of the application. You will have 7 days to answer and comment (e.g. propose a new selection committee).

 1. You will receive a document on the appointment of the selection committee

If you have no comments on your application, or if they have been explained, you will receive a letter of appointment of the Selection Committee, which will contain:

 • the names of the members of the selection committee,
 • the scope of the qualifications which the committee is empowered to examine.

The selection committees are appointed for 5 years.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument o powołaniu komisji kwalifikacyjnej powinien zawierać:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej, przy której powołuje się komisję;

2) określenie:

a) składu komisji kwalifikacyjnej - imiona i nazwiska jej członków oraz pełnione przez nich funkcje,

b) zakresu sprawdzanych kwalifikacji.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

You will receive a document on the appointment of the selection committee within 14 days of the date of receipt of the application by the authority.

Good to know

Whom does the qualification commitee check the qualifications?

The Committee shall verify the qualifications relating to the operation of the networks, equipment or installations:

 • to workers at the request of their employer, or
 • persons performing services for consumers, micro-entrepreneurs, small or medium-sized entrepreneurs at their own request.

For details on how to apply for a qualification check, see the description of service Qualification check of equipment, installation, and network operators.

How to find a selection committee

On the website of the Energy Regulatory Office you will find a list of selection committees appointed by the President of the Energy Regulatory Office.

Was this page useful?