Information and services website for entrepreneurs

Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej (transport rzeczy) (LR2)

Masz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i zmieniła się nazwa twojej firmy lub twój adres? Zgłoś zmiany do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). O tym, jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

What you should know and who can use this service

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencję wspólnotową lub wypis z niej, musi zgłaszać każdą zmianę danych zawartych we wniosku o uzyskanie zezwolenia/licencji.

When you should complete this procedure

Na zgłoszenie zmiany danych masz 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane.

Where you can complete this procedure

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o zmianę danych

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu) powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • charakter prawny;
 • Numer NIP;
 • Dane kontaktowe i sposób odbioru dokumentów.
Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Wzór dokumentu opracowany przez GITD.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
You can submit a document as:
Oryginał
You can submit a document as:
Oryginał

Do wniosku dołącz:

 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (druk OB) – jeśli zmienił się twój adres lub siedziba
 • zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – jeśli reprezentuje cię pełnomocnik
 • dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub dowód uiszczenia opłaty za zmianę danych w licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki wpisanej do KRS

Time limit

Na zgłoszenie zmiany danych masz 28 dni od dnia, w którym zmieniły się dane.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd zmieni dane w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej

Główny Inspektor Transportu Drogowego zmieni dane w dokumentach. Otrzymasz nowy blankiet (nowy nr blankietu) zezwolenia/licencji/wypisu z licencji z zaktualizowaną zmianą nazwy lub adresu.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Licencja jest wydana na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich.

Rodzaj dokumentu, który otrzymasz zależy od wnioskowanej zmiany. 

How much you will have to pay

 • opłata za zmianę danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 100 zł
 • opłata za zmianę danych w licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
  • do 5 lat – 400 zł + 200 zł za każdy wypis z licencji
  • od 5 lat do 10 lat – 800 zł + 400 zł za każdy wypis z licencji

Opłaty wpłać na numer rachunku bankowego, który znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu podaj twój NIP.

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Was this page useful?