Information and services website for entrepreneurs

Uproszczona procedura VAT – międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób (VAP)

Jesteś podatnikiem w UE i wykonujesz na terenie Polski okazjonalne przewozy drogowe osób autobusami zarejestrowanymi w innym niż Polska państwie UE? Nie chcesz rozliczać polskiego VAT-u od usług transportu osób w Polsce na zasadach ogólnych, w deklaracji VAT-7 albo VAT-7K? Możesz skorzystać z uproszczonej rejestracji i rozliczania podatku VAT. Poniżej dowiesz się, jak się zarejestrować.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • electronically
Complete the procedure online

Pobierz i zainstaluj najnowszą wtyczkę (plug-in). Uwaga! Aby wysłać zgłoszenie VAP-R elektronicznie nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

What you should know and who can use this service

Z uproszczonej procedury VAT skorzystasz, jeżeli:

 • wykonujesz wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi w państwie UE innym niż Polska
 • siedziba twojej działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczysz usługi, lub stałe miejsce zamieszkania albo miejsce zwykłego pobytu jest w kraju UE innym niż Polska
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce
 • nie będziesz korzystać z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

When you should complete this procedure

Zgłoszenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób.

Where you can complete this procedure

DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa

What to do step by step

 1. Złóż elektronicznie zgłoszenie rejestracyjne VAP-R

Documents

Time limit

Zgłoszenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób.

 1. Urząd zarejestruje cię jako podatnika VAT – przewozy okazjonalne

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nada ci numer identyfikacyjny i potwierdzi elektronicznie na formularzu VAP-5 zidentyfikowanie jako podatnika VAT – przewozy okazjonalne.

Documents

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

How can you appeal

Jeśli urząd skarbowy odmówi ci rejestracji, możesz wówczas:

 • wezwać naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia naruszenia prawa
 • wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego

Good to know

Prowadzenie ewidencji VAT

Prowadź ewidencję w formie elektronicznej. Ewidencja powinna zawierać:

 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania (np. nr rejestracyjny autobusu, liczba przewożonych osób, wartość świadczonych usług)
 • wysokość kwoty podatku należnego
 • inne dane dotyczące przewozu (np. długości trasy) służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAP-1

Ewidencję przechowuj przez 5 lat od zakończenia roku, w którym była wykonywana usługa międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób.

Kiedy i gdzie złożyć deklarację VAP-1

Deklaracje VAP-1 składasz, jeżeli zostaniesz zarejestrowany jako podatnik VAT – przewozy okazjonalne.

Deklarację złóż do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Deklarację złóż elektronicznie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Wszelkie kwoty wykazywane w deklaracji podatkowej muszą być wykazane w polskiej walucie. W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczenia usług odbywały się w innych walutach, przelicz je na polską walutę. Zrób to zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby określenia wartości celnej importowanych towarów.

Co wpisać w deklaracji VAP-1

W deklaracji wpisz:

 • nadany numer identyfikacyjny VAP
 • numer rejestracyjny autobusu, liczbę przewożonych osób i wartość świadczonych tym autobusem na terytorium Polski usług bez podatku
 • ogółem wartość świadczonych na terytorium Polski usług bez podatku, będącą podstawą opodatkowania
 • stawkę podatku
 • kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego

Obliczoną kwotę podatku wpłać w złotych polskich do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Zgłoszenie zmiany danych

Zawiadom Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o każdej zmianie danych. Dane zaktualizuj w ciągu 7 dni od zmiany. Zrób to na druku VAP-R. Zaznacz, że celem złożenia druku jest aktualizacja danych.

Wygaśnięcie identyfikacji podatnika VAT – przewozy okazjonalne

Urząd skarbowy zawiadomi cię o utracie statusu podatnika VAT – przewozy okazjonalne, jeżeli:

 • zawiadomisz o zaprzestaniu wykonywania usług (VAP-Z)
 • zaprzestaniesz wykonywania usług
 • nie złożysz deklaracji VAP-1 przez kolejne 4 kwartały
 • przestaniesz spełniać warunki do korzystania z procedury

Obowiązek posiadania dokumentu VAP-5

Kierowca wykonując przewóz okazjonalny na terytorium Polski musi mieć przy sobie wydruk potwierdzenia zidentyfikowania podatnika jako „podatnik VAT – przewozy okazjonalne" (VAP-5).

Was this page useful?