Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj numer REGON dla spółki cywilnej

Zakładasz właśnie spółkę cywilną i chcesz ją zarejestrować? Aby to zrobić musisz uzyskać dla niej numery NIP i REGON. Poniżej dowiesz się jak uzyskać numer identyfikacyjny REGON dla twojej spółki.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post
  • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, to podpisz ze swoimi wspólnikami umowę spółki cywilnej. W umowie wspólnie określcie cel gospodarczy, czyli po co zakładacie spółkę, wysokość wkładów jakie wniesiecie oraz zasady podziału zysków.

Pamiętaj! W spółce cywilnej musi być co najmniej dwóch wspólników.

Dla spółki musisz uzyskać numery identyfikacyjne REGON i NIP. Numer REGON będzie ci potrzebny, żeby uzyskać numer NIP.

Nie musisz jej rejestrować w innych rejestrach, takich jak KRS.

When you should complete this procedure

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy statystyczne

Złóż wniosek do urzędu statystycznego znajdującego się w tym samym województwie, co siedziba twojej spółki lub w jego oddziale.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o wpis spółki do rejestru REGON

Złóż:

  • wniosek - na formularzu RG-OP
  • informację o wspólnikach - na formularzu RG-SC
  • umowę spółki cywilnej.

Dokumenty możesz złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument powinien zawierać dane spółki cywilnej oraz dane wspólników spółki.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Umowa spółki powinna mieć formę pisemną. Jeśli wnosisz do spółki nieruchomość, to umowę spółki sporządź w formie aktu notarialnego. 

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Time limit

W ciągu 14 dni od założenia spółki cywilnej.

  1. Dostaniesz numer REGON

GUS udostępni dane spółki na swojej stronie - jest to potwierdzenie wpisu w rejestrze REGON. Jeżeli chcesz wydrukować informację o wpisie spółki do rejestru REGON, wejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON swojej spółki i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Możesz też wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Time limit

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

How can you appeal

Jeżeli GUS zauważy braki formalne wniosku, wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli Prezes GUS odmówi nadania numeru REGON, to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie złóż do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa GUS.

Good to know

Po tym jak spółka uzyska numer REGON oraz NIP, wszyscy jej wspólnicy powinni złożyć wnioski o aktualizację danych spółki cywilnej wpisanych do CEIDG.

Was this page useful?