Information and services website for entrepreneurs

Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON

Masz już numer REGON dla twojej spółki cywilnej, ale chcesz zmienić informacje o niej? Sprawdź, jak możesz poprawić dane firmy w rejestrze REGON.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post
  • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

What you should know and who can use this service

Prowadzisz już spółkę cywilną i chcesz zmienić, np. nazwę firmy, jej siedzibę, dane o wspólnikach, albo zawiesić lub wznowić działalność spółki. Poinformuj urząd statystyczny lub jego oddział o zmianach.

When you should complete this procedure

Masz 7 dni na to, aby złożyć wniosek informujący o zmianie danych spółki.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy statystyczne
To find out where to complete service enter

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o zmianę danych spółki we wpisie do rejestru REGON

1. Wypełnij wniosek (na formularzu RG-OP) i dołącz do niego dokumenty: 

  • nową umowę informującą o zastąpieniu poprzedniej, albo aneks do umowy bądź uchwałę tylko ze zmienionymi postanowieniami i podpisaną przez wszystkich wspólników, 
  • informację o wspólnikach (na formularzu RG-SC), gdy  zmieniają się wspólnicy, dane wspólników, lub we wpisie spółki na stronie internetowej GUS brakuje informacji o wspólnikach spółki.

2. Wniosek złóż w urzędzie statystycznym lub w jego oddziale, który jest odpowiedni dla siedziby spółki.

3. Dokumenty możesz złożyć osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument powinien zawierać dane spółki cywilnej oraz dane wspólników spółki.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

You can submit a document as:
Kopia
Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Możesz wiele razy zmieniać umowę, tak długo jak prowadzisz spółkę cywilną. Pamiętaj, że każdą taką zmianę zgłaszasz w urzędzie. Dotyczy to także zmian w rejestrze REGON. Nowa umowa, aneks do umowy lub uchwała podpisana przez wszystkich wspólników, czyli dokumenty potwierdzające zmianę, powinny mieć formę pisemną.
Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Time limit

Masz 7 dni na to, aby złożyć wniosek informujący o zmianie danych spółki.

  1. Dostaniesz potwierdzenie o zmianie danych w rejestrze REGON

1. Potwierdzenie zmiany danych spółki cywilnej pojawi się, kiedy GUS zamieści wpis w rejestrze REGON na swojej stronie internetowej.

2. Udostępnienie danych na stronie GUS oznacza potwierdzenie wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o wpisie spółki do rejestru REGON. Aby to zrobić, przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON swojej spółki i wydrukuj potwierdzenie wpisu. 

3. Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie aktualnego zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny przygotuje ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie jest bezpłatne. Możesz o nie wystąpić w dowolnym terminie.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Urząd zmieni informacje o twojej spółce cywilnej po tym, jak złożysz wymagane dokumenty.
Potwierdzenie dostaniesz, gdy nowe dane pojawią się na stronie internetowej GUS.

How can you appeal

Jeżeli GUS zauważy braki formalne wniosku, wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli Prezes GUS odmówi wpisu aktualizacji danych, to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie złóż do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa GUS.

Good to know

Twój numer REGON nie zmieni się. Aktualne informacje o twojej firmie pojawią się w rejestrze REGON oraz będą widoczne na stronie internetowej GUS.

Was this page useful?