Information and services website for entrepreneurs

Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON

Masz już numer REGON dla twojej spółki cywilnej i zmieniły się jej dane? Sprawdź, jak możesz zaktualizować dane spółki cywilnej w rejestrze REGON.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post
  • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

What you should know and who can use this service

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, musisz pamiętać o obowiązku aktualizacji jej danych w rejestrze REGON. Dotyczy to informacji o spółce, które zostały wpisane do rejestru, a które zmieniły się w czasie trwania umowy. Na przykład nazwa, siedziba, dane wspólników.

Do rejestru REGON musisz też zgłosić fakt zawieszenia lub wznowienia działalności spółki.

When you should complete this procedure

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy statystyczne

Sprawę możesz załatwić przez interent.

Wniosek papierowy złóż w urzędzie statystycznym lub w jego oddziale, który jest odpowiedni dla siedziby spółki.

Sprawdź adresy urzędów statystycznych.

To find out where to complete service enter

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o zmianę danych spółki we wpisie do rejestru REGON

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich wspólników lub przez jednego ze wspólników o ile do wniosku dołączony zostanie dokument podpisany przez wszystkich wspólników, potwierdzający zgłaszane zmiany. Wniosek można też złożyć przez pełnomocnika.

Wniosek papierowy wypełnij na formularzu RG-OP i dołącz do niego dokumenty: 

  • nową umowę informującą o zastąpieniu poprzedniej, albo aneks do umowy bądź uchwałę ze zmienionymi postanowieniami i podpisaną przez wszystkich wspólników
  • informację o wspólnikach (na formularzu RG-SC) – jeśli zmieniają się wspólnicy lub ich dane albo we wpisie spółki w bazie internetowej REGON brakuje informacji o wspólnikach spółki.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument powinien zawierać dane spółki cywilnej oraz dane wspólników spółki.

You can submit a document as:
Kopia
Additional information

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

You can submit a document as:
Kopia
Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Time limit

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

  1. Dane spółki cywilnej w rejestrze REGON zostaną zmienione

Urząd statystyczny udostępnieni zaktualizowane dane w bazie internetowej REGON, co oznacza potwierdzenie wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o wpisie. Numer REGON twojej spółki nie zmieni się.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny przygotuje ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie jest bezpłatne. Możesz o nie wystąpić w dowolnym terminie.

Przeczytaj, jak uzyskać zaświadczenie o numerze REGON.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna.

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Urząd zmieni informacje o twojej spółce cywilnej po tym, jak złożysz wymagane dokumenty.
Potwierdzenie dostaniesz, gdy nowe dane pojawią się na stronie internetowej GUS.

Was this page useful?