Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj numer REGON dla jednostki lokalnej

Chcesz otworzyć np. zakład leczniczy? Pamiętaj, że taki zakład jest jednostką lokalną, dlatego obowiązkowo uzyskaj dla niego 14-cyfrowy numer identyfikacyjny REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

Kto powinien mieć 14-cyfrowy numer REGON

Każda jednostka lokalna może uzyskać 14-cyfrowy REGON. Pierwsze 9 cyfr to twój numer identyfikacyjny. Kolejne 4 cyfry są liczbą porządkową przypisaną utworzonemu np. zakładowi, natomiast ostatnia jest cyfrą kontrolą numeru identyfikacyjnego.

Jednostką lokalną jest zakład, oddział lub filia danej działalności. To oznacza, że taka jednostka tworzy zorganizowaną całość, ma swój osobny adres oraz pracuje w niej co najmniej jedna osoba. Pamiętaj, że jest to niezbędny warunek.

Złóż wniosek o nadanie 14-cyfrowego numeru REGON wtedy, gdy:

 • chcesz otworzyć zakład leczniczy (np. przychodnię, gabinet lekarski, gabinet pielęgniarski) - nawet jeśli prowadzisz go pod tym samym adresem co siedzibę twojej działalności i nie sporządzasz dla niego samodzielnie sprawozdania finansowego;
 • twój zakład lub oddział znajduje się pod tym samym adresem - jeżeli sporządzasz dla niego samodzielnie sprawozdania finansowe;
 • w ramach swojej działalności prowadzisz jeszcze inną działalność wymagającą dodatkowej rejestracji  (np. otwierasz oddział pod nowym adresem).

Ponadto, jeśli prowadzisz działalność związaną z:

 • transportem – adresem jednostki lokalnej będzie miejsce, w którym wydajesz polecenia lub organizujesz pracę;
 • budownictwem ­– adresem jednostki lokalnej będzie miejsce w którym:
  • przyjmujesz zlecenia na prace budowlane i pomocnicze lub
  • gdzie pracuje zarząd firmy, albo
  • gdzie organizujesz prace budowlane i pomocnicze (np. baza budowlana) – przy czym place budowy, gdzie powstaje dana inwestycja nie są jednostkami lokalnymi.

CEIDG

Jeśli rejestrujesz działalność w CEIDG i we wniosku podasz dodatkowe miejsca prowadzenia firmy, to urząd statystyczny automatycznie nada ci 14-cyfrowy numer REGON na podstawie informacji z twojego wniosku o wpis. Pamiętaj, aby we wniosku podać liczbę pracujących osób.

Jeśli rejestrujesz działalność i otwierasz dodatkowy zakład leczniczy, to urząd statystyczny nada ci numer REGON:

 • automatycznie po złożeniu wniosku do CEIDG – jeśli chcesz go prowadzić pod innym adresem niż twoja siedziba;
 • na twój wniosek do urzędu statystycznego – jeśli chcesz go prowadzić pod tym samym adresem, gdzie masz siedzibę.

Jeśli masz już wpis w CEIDG i chcesz otworzyć nowy zakład, to złóż wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Na podstawie twojego wniosku, urząd statystyczny nada ci 14-cyfrowy numer REGON dla nowego miejsca, w którym będziesz prowadzić działalność gospodarczą.

Jeśli nie prowadzisz działalności jako przedsiębiorca (np. rolnik) - nie podlegasz wpisowi do CEIDG - to złóż wniosek o nadanie 14-cyfrowego numeru REGON twojej jednostce lokalnej bezpośrednio do urzędu statystycznego.

KRS

Jeśli masz już zarejestrowaną spółkę w KRS i chcesz otworzyć jej oddział, złóż wniosek do urzędu statystycznego o nadanie 14-cyfrowego numeru REGON dla jednostki lokalnej. Dotyczy to też ciebie, jeśli nie podlegasz wpisowi do KRS, czyli np. masz spółkę cywilną.

Pamiętaj, że wpis lub jego zmiana dotycząca samej spółki, czy np. stowarzyszenia, następuje automatycznie w oparciu o dane przesłane z KRS do urzędu statystycznego.

When you should complete this procedure

Wniosek złóż w ciągu 14 dni od utworzenia zakładu, oddziału lub filii.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy statystyczne
To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON dla jednostki lokalnej

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać m.in. określenie formy prawnej podmiotu, rodzaj zgłoszenia, numery identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe, formę własności, informację o liczbie osób zatrudnionych, kody wykonywanych rodzajów działalności.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Złóż wniosek dla jednostki lokalnej na formularzu:

 • RG-OP – jeśli prowadzisz działalność jako osoba prawna (np. masz spółkę z o.o. lub akcyjną, stowarzyszenie wpisane do KRS) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. masz spółkę cywilną, komandytową lub jawną).
 • RG-OF – jeśli twoja działalność podlega wpisowi do CEIDG (gdy chcesz otworzyć zakład leczniczy pod tym samym adresem co siedziba twojej firmy) lub prowadzisz działalność, która nie podlega wpisowi do CEIDG (np. masz indywidualne gospodarstwo rolne).

Jak wypełnić druk RG-OP lub RG-OF

W polu 03 formularza RG-OP zaznacz pozycję nr 2 (wpis jednostki lokalnej), a następnie wypełnij pozostałą część formularza wypełniając  pola, gdzie w opisie wskazano literę „L” - podaj w nich dane np. twojego zakładu (jednostki lokalnej). W polu 04 ( numer identyfikacyjny REGON) podaj numer 9- cyfrowy twojej firmy (przy zmianie informacji o jednostce lokalnej podaje się już numer 14 cyfrowy); w polu 05 (NIP) podaj numer nadany twojej spółce.

W polu 02 formularza RG-OF wskaż pozycję nr 2 (wpis jednostki lokalnej), a następnie wypełnij pozostałą część formularza wypełniając  pola, gdzie w opisie wskazano literę „L” - podaj w nich dane np. twojego zakładu (jednostki lokalnej). W polu 03 ( numer identyfikacyjny REGON) podaj numer 9- cyfrowy twojej firmy (przy zmianie informacji o jednostce lokalnej podaje się już numer 14 cyfrowy). 

Pełnomocnik

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Time limit

Wniosek złóż w ciągu 14 dni od utworzenia zakładu, oddziału lub filii.

 1. Dostaniesz numer identyfikacyjny REGON dla jednostki lokalnej

Urząd wpisze twój zakład do rejestru i nada ci numer REGON. Potwierdzeniem wpisu jest zamieszczenie informacji o twoim zakładzie na stronie internetowej GUS.

Możesz wydrukować informację o wpisie do rejestru REGON. W tym celu przejdź na stronę GUS, wpisz 14-cyfrowy numer REGON np. swojego zakładu i wydrukuj potwierdzenie wpisu. Taki wydruk jest równoznaczny z urzędowym potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twój wniosek. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Numer REGON dostaniesz po złożeniu wymaganych dokumentów.

How can you appeal

Jeżeli GUS zauważy braki formalne wniosku, wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli Prezes GUS odmówi nadania numeru REGON, to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie złóż do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa GUS.

Good to know

Informuj urząd o zmianach

Pamiętaj, żeby powiadamiać urząd o zmianach dotyczących wpisu. To jest twój obowiązek. Wniosek w sprawie zmiany danych składasz na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu w rejestrze REGON (czyli składanym w CEIDG lub składanym bezpośrednio w urzędzie statystycznym). Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się nowych okoliczności. Skorzystaj z tych samych formularzy, które służą do uzyskania wpisu do rejestru REGON.

Was this page useful?