Information and services website for entrepreneurs

Zaktualizuj w rejestrze REGON dane podmiotu, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS i RSPO

Chcesz zmienić dane, na przykład twojej uczelni lub wspólnoty mieszkaniowej? Pamiętaj, żeby zgłosić to w urzędzie statystycznym. Jest to twój obowiązek, jeśli twoja działalność nie wymaga wpisu do rejestrów CEIDG lub KRS czy systemu informacji oświatowej RSPO. W ten sposób uaktualnisz swoje dane dotyczące wpisu w rejestrze REGON. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post
  • electronically

What you should know and who can use this service

Jeżeli uzyskasz numer REGON jako inny podmiot niż wpisany do rejestrów CEIDG, KRS, musisz informować urząd o zmianach dotyczących twojego wpisu .

Podobnie jest w przypadku, gdy twoja działalność nie jest zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.

Pamiętaj, żeby uaktualniać też dane dotyczące twojego numeru dla jednostki lokalnej (na przykład filii lub oddziału).

Jeśli chcesz zmienić w rejestrze dane dotyczące spółki cywilnej, zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON.

When you should complete this procedure

Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się zmian.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy statystyczne
To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o zmianę danych we wpisie do rejestru REGON

Documents

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO;
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Wniosek o zmianę danych złóż na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają zmianę danych o twojej działalności.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo.

Time limit

Wniosek złóż w ciągu 7 dni od pojawienia się zmian.

  1. GUS udostępni zmienione dane na swojej stronie internetowej

Udostępnienie danych na stronie GUS jest równoznaczne z potwierdzeniem zmiany wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o wpisie. Aby to zrobić, przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie wpisu.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Zmiana danych na stronie internetowej GUS pojawi się, kiedy GUS uaktualni wpis w rejestrze REGON. Zwykle odbywa się to w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o aktualizację.

How can you appeal

Jeżeli GUS zauważy braki formalne wniosku, wezwie cię do ich usunięcia. Jeżeli Prezes GUS odmówi wpisu aktualizacji danych, to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Odwołanie złóż do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Prezesa GUS.

Was this page useful?