Information and services website for entrepreneurs

Wykreśl z rejestru REGON podmiot, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS, RSPO

Chcesz zlikwidować np. uczelnię lub fundusz? W takim razie złóż wniosek do urzędu statystycznego o wykreślenie działalności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post
  • electronically

What you should know and who can use this service

Twoim obowiązkiem jest informować urząd o zmianach dotyczących twojego wpisu po tym, jak uzyskasz numer REGON jako inny podmiot niż wpisany do rejestrów CEIDG, KRS lub RSPO. Dotyczy to także skreślenia twojego wpisu z rejestru REGON.

Pamiętaj, żeby z rejestru wykreślić też twoją jednostkę lokalną (np. filię, oddział).

Jeśli chcesz z rejestru skreślić spółkę cywilną, to przejdź do usługi Wykreśl z rejestru REGON spółkę cywilną.

When you should complete this procedure

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od pojawienia się okoliczności dotyczących skreślenia.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy statystyczne
To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o skreślenie z rejestru REGON

Documents

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO;
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Wniosek o skreślenie z rejestru złóż na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu.

Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają zakończenie twojej działalności.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Time limit

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od pojawienia się okoliczności dotyczących skreślenia.

  1. Dostaniesz potwierdzenie o skreśleniu z rejestru REGON

Potwierdzenie skreślenia pojawi się, kiedy GUS uaktualni dane w rejestrze REGON na swojej stronie internetowej.

Udostępnienie danych na stronie GUS jest potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o skreśleniu. Aby to zrobić, przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie.

Jeśli potrzebujesz, możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Podanie możesz złożyć w dowolnym terminie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument zawiera:

- podstawę prawną wydania zaświadczenia,

- dane określonego urzędu statystycznego,

- datę wystawienia dokumentu,

- pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez dyrektora GUS,

- informację, że określony numer identyfikacyjny REGON, który został nadany podmiotowi o wskazanej w dokumencie nazwie, został skreślony z rejestru REGON zgodnie z podaną datą zakończenia działalności.

How much you will have to pay

The service is free of charge

How long you will have to wait

Urząd statystyczny wykreśli z rejestru informacje o twojej działalności (np. uczelni lub funduszu) po tym, jak złożysz wymagane dokumenty. Potwierdzenie z informacją o dacie skreślenia dostaniesz, kiedy nowe dane pojawią się na stronie GUS.

Was this page useful?