Information and services website for entrepreneurs

Wykreśl z rejestru REGON podmiot, który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS, RSPO

Chcesz zlikwidować podmiot, podmiot który nie podlega wpisowi do CEIDG, KRS lub RSPO? W takim razie złóż wniosek do urzędu statystycznego o wykreślenie działalności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post
  • electronically

What you should know and who can use this service

Jeżeli uzyskasz numer REGON jako inny podmiot niż wpisany do rejestrów CEIDG, KRS lub do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, musisz informować urząd o zmianach dotyczących twojego wpisu. Dotyczy to także skreślenia wpisu z rejestru REGON.

Pamiętaj, żeby z rejestru wykreślić też twoją jednostkę lokalną, na przykład filię lub oddział.

Jeśli chcesz wykreślić spółkę cywilną, to przejdź do usługi wykreśl z rejestru REGON spółkę cywilną.

When you should complete this procedure

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od pojawienia się okoliczności dotyczących skreślenia.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy statystyczne
To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o skreślenie z rejestru REGON

Documents

Złóż wniosek na formularzu:

  • RG-OP – jeśli jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do KRS lub RSPO
  • RG-OF – jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność, ale twoja działalność nie podlega wpisowi do CEIDG.

Wniosek o skreślenie z rejestru złóż na tym samym formularzu, który służy do uzyskania wpisu.

Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzają zakończenie twojej działalności. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo.

Time limit

Złóż wniosek w ciągu 7 dni od pojawienia się okoliczności dotyczących skreślenia.

  1. GUS skreśli twój wpis w rejestrze REGON

GUS wykreśli dane w rejestrze REGON na swojej stronie internetowej. Udostępnienie danych na stronie GUS jest potwierdzeniem wykreślenia twojego wpisu w rejestrze REGON. Możesz wydrukować informację o skreśleniu. Aby to zrobić, przejdź na stronę GUS, wpisz numer REGON i wydrukuj potwierdzenie.

Możesz wystąpić do urzędu statystycznego o wydanie zaświadczenia o numerze REGON. Urząd statystyczny wyda ci zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzyma twoje podanie. Podanie możesz złożyć w dowolnym terminie. Zaświadczenie otrzymasz bezpłatnie.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Dokument zawiera:

- podstawę prawną wydania zaświadczenia,

- dane określonego urzędu statystycznego,

- datę wystawienia dokumentu,

- pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej przez dyrektora GUS,

- informację, że określony numer identyfikacyjny REGON, który został nadany podmiotowi o wskazanej w dokumencie nazwie, został skreślony z rejestru REGON zgodnie z podaną datą zakończenia działalności.

How much you will have to pay

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika:

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Urząd statystyczny wykreśli z rejestru informacje o twojej działalności po tym, jak złożysz wymagane dokumenty. Potwierdzenie z informacją o dacie skreślenia dostaniesz, kiedy nowe dane pojawią się na stronie GUS.

Was this page useful?