Information and services website for entrepreneurs

Zaświadczenie o nadaniu NIP

Jesteś przedsiębiorcą i na przykład starasz się o kredyt na rozwój firmy? Potrzebne ci będzie zaświadczenie o nadaniu NIP. Przeczytaj jak je otrzymać.

How to proceed

This procedure can be completed:

  • at an office
  • by post

What you should know and who can use this service

Identyfikator podatkowy NIP to numer przeznaczony do kontaktów przede wszystkim do kontaktów z organami podatkowymi. NIP ułatwia identyfikację podmiotów dokonujących rozliczeń: podatników, płatników oraz inkasentów przez organy skarbowe. Musisz się nim posługiwać, kiedy składasz dokumenty dotyczące wykonania zobowiązań podatkowych, na przykład zeznania lub deklaracje.

Zobacz, kto się musi posługiwać NIP.

Zaświadczenie o nadaniu NIP może być potrzebne, na przykład gdy twoja firma bierze udział w przetargu lub gdy starasz się o kredyt. O zaświadczenie o nadaniu NIP może poprosić cię również kontrahent, aby sprawdzić, czy NIP którym się posługujesz został przypisany tobie lub twojej firmie.

Ważne! Informację o NIP danego podmiotu może również uzyskać osoba trzecia. Musi złożyć wniosek zawierający dane podmiotu, którego NIP chce sprawdzić.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

  • urzędy skarbowe
  • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
  • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
  • nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
  • nie masz miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

Centrum obsługi podatnika

Zaświadczenie o nadaniu NIP otrzymasz też w dowolnym centrum obsługi podatnika – czyli jednym z 51 wybranych urzędów skarbowych.

To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

  1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał

Jak dołączyć dowód opłaty skarbowej

Dowód zapłaty opłaty skarbowej przedstaw w urzędzie skarbowym, który ma ci wydać zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru NIP. Może to być wydruk potwierdzający wpłatę przez internet. Dowód zapłaty najlepiej dołączyć do wniosku. Możesz go również dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

 

  1. Urząd wyda ci zaświadczenie o nadaniu NIP

Documents

How much you will have to pay

21 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP

Opłata: wpłać ją w kasie lub na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w którym składasz wniosek o zaświadczenie o nadaniu NIP (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

How long you will have to wait

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni.

How can you appeal

Jeśli urząd wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, możesz złożyć zażalenie. Złóż je – za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał ci postanowienie o odmowie – do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Was this page useful?