Information and services website for entrepreneurs

Uzyskaj zaświadczenie o nadaniu NIP

Jesteś przedsiębiorcą i bierzesz udział w przetargu albo starasz się o kredyt na rozwój firmy? Twój kontrahent chce potwierdzić, czy NIP, którym się posługujesz, został przypisany tobie? Pobierz z urzędu skarbowego zaświadczenie o nadaniu NIP. Przeczytaj jak je uzyskać.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post

What you should know and who can use this service

Co to jest NIP

Identyfikator podatkowy NIP to numer przeznaczony do kontaktów z organami podatkowymi. NIP ułatwia identyfikację podmiotów dokonujących rozliczeń: podatników, płatników oraz inkasentów przez organy skarbowe. Musisz się nim posługiwać, kiedy składasz dokumenty dotyczące wykonania zobowiązań podatkowych, na przykład zeznania lub deklaracje.

Sprawdź, kto musi się posługiwać NIP.

W jakich sytuacjach możesz potrzebować zaświadczenia o NIP

Zaświadczenie o nadaniu NIP może być potrzebne, na przykład gdy twoja firma bierze udział w przetargu lub gdy starasz się o kredyt. O zaświadczenie o nadaniu NIP może poprosić cię również kontrahent, aby sprawdzić, czy NIP którym się posługujesz został przypisany tobie lub twojej firmie.

Ważne! W urzędzie skarbowym możesz też uzyskać informację o NIP nadanym innemu podmiotowi. We wniosku podaj dane podmiotu, którego NIP chcesz sprawdzić.

Jeśli chcesz potwierdzić poprawność numeru NIP, skorzystaj z narzędzia do sprawdzania statusu NIP na stronie ministerstwa finansów.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Możesz złożyć wniosek:

 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojej siedziby
 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojej siedziby w ostatnim dniu roku – jeśli zmieniła się siedziba twojej firmy
 • w dowolnym centrum obsługi podatnika działającym w każdym urzędzie skarbowym (poza urzędami wyspecjalizowanymi)

Centra obsługi podatnika to wszystkie urzędy skarbowe, z wyłączeniem wyspecjalizowanych, które działają niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika danego urzędu. Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi polegają w szczególności na przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą.

Jeśli rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów złóż wniosek w:

To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP

Wypełnij wniosek na formularzu NIP-5/W i złóż go osobiście albo wyślij pocztą do wybranego urzędu skarbowego.

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Dokument elektroniczny
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał
You can submit a document as:
Kopia, Oryginał

Dowód zapłaty opłaty skarbowej dołącz do wniosku albo dostarcz do urzędu w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Może to być wydruk potwierdzający wpłatę przez internet.

 1. Urząd wyda ci zaświadczenie o nadaniu NIP

Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie skarbowym. Jeśli podałeś we wniosku adres do wysyłki, otrzymasz zaświadczenie pocztą.

Documents

How much you will have to pay

 • 21 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać w kasie lub na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w którym składasz wniosek o zaświadczenie o nadaniu NIP. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania. 

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych – nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Pełnomocnictwa podatkowe – praktyczne wskazówki

How long you will have to wait

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni.

How can you appeal

Jeśli urząd wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, możesz złożyć zażalenie. Zażalenie złóż do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał postanowienie. Masz na to 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Przeczytaj, jak złożyć zażalenie.

Was this page useful?