Information and services website for entrepreneurs

Rozszerzenie certyfikatu dla przedsiębiorców (SZWO i F-gazy)

Masz już certyfikat dla przedsiębiorców i chcesz poszerzyć zakres uprawnień? Chcesz np. dodatkowo oferować usługi naprawy lub likwidacji? W takim razie złóż wniosek o wymianę certyfikatu. Dostaniesz nowy certyfikat dla stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła lub stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej. Sprawdź poniżej, jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Możesz rozszerzyć uprawnienia, jeśli masz już certyfikat dla przedsiębiorców. Dokument potwierdza, że wiesz, jak obchodzić się z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, potocznie nazywanymi f-gazami.

Rozszerzenie certyfikatu jest ci potrzebne, jeśli jako przedsiębiorca chcesz prowadzić działalność i wykonywać usługi dla klientów (nie na potrzeby twojej firmy).

Zwiększenie zakresu certyfikatu dla przedsiębiorców

Złóż wniosek, jeśli masz ważny certyfikat dla przedsiębiorców, który uprawnia cię do oferowania usług instalowania oraz konserwacji lub serwisowania:

 • stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
  lub
 • stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej

Po wymianie twój certyfikat poświadcza, że masz dodatkowe uprawnienia do:

 • naprawy – uszkodzonych lub nieszczelnych produktów (lub urządzeń), które mają f-gazy lub ich działanie zależy od takich substancji
 • likwidacji – wycofywania z użycia produktu lub urządzenia, które zawiera f-gazy

When you should complete this procedure

Jeśli masz już certyfikat i chcesz go wymienić na nowy (z szerszym zakresem), to wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jeśli składasz wniosek:

 • online – złóż go za pomocą portalu eUDT
 • w formie papierowej – złóż go do oddziału lub biura Urzędu Dozoru Technicznego najbliższego głównego miejsca wykonywania działalności.
To find out where to complete service enter any location.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o wymianę certyfikatu dla przedsiębiorców

Documents

Download:
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek zawiera oświadczenie o niekaralności, potwierdzające że nie popełniłeś przestępstwa przeciwko środowisku w związku z twoją działalnością. Pamiętaj, że oświadczenie składają też osoby powołane do reprezentacji firmy (np. zarząd).

W oświadczeniach umieszczona jest klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Pamiętaj, żeby oddać certyfikat, który aktualnie posiadasz. Możesz go oddać osobiście w wybranym oddziale lub biurze urzędu lub wysłać pocztą. Dopiero po tym, jak urząd otrzyma twój stary certyfikat i wniosek wraz z dokumentami, to wyda ci nowy certyfikat.

Time limit

Jeśli masz już certyfikat i chcesz go wymienić na nowy (z szerszym zakresem), to wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, to urząd wezwie ciebie (najczęściej telefonicznie) do uzupełnienia brakujących informacji. Dlatego we wniosku podaj dokładne dane teleadresowe (w tym numer telefonu oraz e-mail).

 1. Dostaniesz zmieniony certyfikat dla przedsiębiorców

Jeśli spełniasz wymagania, to dostaniesz nowy certyfikat. Wymiana dokumentu nie zmienia twoich danych w rejestrze wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców

Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Urząd może odmówić ci wydania certyfikatu, jeśli okaże się, że jesteś osobą skazaną za przestępstwo przeciwko środowisku.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał

Dostaniesz certyfikat w postaci kartki papieru, która jest pokryta folią zabezpieczającą. Urząd prześle ci dokument pocztą na adres wskazany we wniosku.

How much you will have to pay

50 zł

Pamiętaj, aby w tytule przelewu napisać "Opłata za wymianę certyfikatu dla przedsiębiorców".

Opłatę wnieś na konto wybranego przez ciebie oddziału UDT.

How long you will have to wait

Urząd wyda ci certyfikat najszybciej jak to jest możliwe. Dolicz czas przesłania certyfikatu pocztą.

Was this page useful?