Information and services website for entrepreneurs

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Polsce

Chcesz wyjechać z Polski, aby wykonywać w innym kraju Unii Europejskiej działalność regulowaną? Aby to zrobić, uzyskaj zaświadczenie, które potwierdzi twoje doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce. Sprawdź, jak możesz je uzyskać.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically

What you should know and who can use this service

W państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii możesz wykonywać taką samą działalność, jak w Polsce. Jest to możliwe także wtedy, gdy w danym państwie jest ona regulowana.

Możesz potwierdzić swoje doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce. Uzyskaj zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności. Chodzi o legalne wykonywanie działalności w pełnym wymiarze czasu pracy (przez określony okres) lub niepełnym wymiarze czasu pracy (przed odpowiednio dłuższy okres).

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy marszałkowskie

Wniosek złóż w urzędzie, który jest właściwy dla:

 • miejsca twojego zamieszkania
 • ostatniego miejsca wykonywania działalności lub zatrudnienia przy jej wykonywaniu (także, gdy byłeś kierownikiem przedsiębiorstwa) – jeśli nie mieszkasz w Polsce
To find out where to complete service enter
If you are not an entrepreneur, provide place of residence.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia

Jeśli chcesz dostać zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, napisz to we wniosku.

Documents

You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Kopia
You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Additional information

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

You can submit a document as:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz do wniosku kopie następujących dokumentów:

 • stronę z ważnego dokumentu tożsamości (ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia)
 • potwierdzających charakter, okres i rodzaj twojej działalności w Polsce oraz twoje doświadczenie zawodowe – np. świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (gdy pracujesz na podstawie umów zleceń lub o dzieło)

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dołącz do wniosku odpowiednie oświadczenie o wpisie do:

 

 • KRS – wraz z numerem w rejestrze przedsiębiorców
 • CEIDG – wraz z numerem identyfikacji podatkowej NIP
 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeśli urząd uzna to za konieczne, może też przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w twojej sprawie.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o działalności w Polsce

Jeśli twój wniosek jest prawidłowy, dostaniesz zaświadczenie.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

Zaświadczenie określa:

 • charakter
 • okres
 • rodzaj twojej działalności

W dokumencie są też informacje o twoim doświadczeniu zawodowym:

 • z pracy na własny rachunek
 • podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu (także jako kierownik przedsiębiorstwa)

How much you will have to pay

Opłata wynosi 3 procent kwoty wynagrodzenia minimalnego w danym roku. Wynagrodzenie minimalne w 2024 r. wynosi 4242 zł do 30 czerwca i 4300 zł od 1 lipca.

Opłatę wnieś na rachunek bankowy urzędu, który ma wydać ci zaświadczenie.

How long you will have to wait

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni.

How can you appeal

Jeśli urząd nie wyda ci zaświadczenia, możesz złożyć zażalenie. Zrób to w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Zażalenie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który zajmował się twoją sprawą.

Was this page useful?