Procedury elektroniczne w obrocie napojami alkoholowymi

Przedsiębiorcy zajmujący się krajowym obrotem napojami alkoholowymi mają możliwość realizacji szeregu procedur drogą elektroniczną. E-usługi umożliwiające ich realizację zostały udostępnione na portalu biznes.gov.pl, który jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju. Skorzystanie z portalu gwarantuje oszczędność czasu i wygodę załatwiania spraw związanych z handlem alkoholem.

Na portalu przedsiębiorca może przeprowadzić całą procedurę bez pobierania druków i konieczności ręcznego wypełniania wniosków lub oświadczeń, oraz bez wizyty w urzędzie lub na poczcie. Także odpowiedzi z urzędu odbierane są automatycznie i łączone z realizowaną sprawą oraz zapamiętywane w biznes.gov.pl. Przedsiębiorca otrzymuje mailowe zawiadomienie o otrzymaniu korespondencji.

Wykorzystanie portalu biznes.gov.pl gwarantuje, że złożone przez przedsiębiorcę pisma będą formalnie poprawne (z wykorzystaniem obowiązujących wzorów), będą zawierały wymagane dane i zostaną zaadresowane do właściwego urzędu. Wybór urzędu realizującego procedurę dokonywany jest automatycznie na podstawie wprowadzonych danych adresowych przedsiębiorcy. 

Poniżej prezentujemy listę procedur związanych z detalicznym obrotem alkoholem, które można zrealizować elektronicznie poprzez Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl:

Dla hurtowego obrotu alkoholu biznes.gov.pl udostępnia następujące e-procedury:

Wszystkie usługi elektroniczne udostępniane przez biznes.gov.pl można znaleźć pod adresem: https://ewnioski.biznes.gov.pl.

Uwaga! Dla elektronicznej realizacji procedur, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (jak uzyskać profil zaufany lub podpis kwalifikowany?). Warto podkreślić, że nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dysponuje żadnym nich, nadal może wypełnić formularz elektronicznie i wydrukować wniosek, który następnie może złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą.

Share Print