Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kaucja

Kaucja wpłacona zamawiającemu jest jednym ze sposobów zabezpieczenia właściwego wykonania umowy. Kaucję stosuje się szczególnie w przypadku umów o dzieło i umów o wykonanie robót budowlanych.

Ustanowienie zabezpieczenia w postaci kaucji wynika ze swobody umów. Z tego powodu przepisy nie określają, co musi zawierać umowa, na podstawie której wprowadza się kaucję. Powinna ona jednak określać:

  • jaka jest wysokość kaucji
  • co zabezpiecza kaucja
  • kiedy musisz ją zwrócić
  • w jakich przypadkach ty jako zamawiający możesz ją zatrzymać
  • czy musisz ją zwrócić łącznie z odsetkami

Forma kaucji

Kaucja ma zazwyczaj formę gotówki. Przyjmujący zlecenie wpłaca ją na twoje konto lub konto wskazane w umowie. Kaucję można wpłacić w złotówkach lub innej walucie.

Zwrot kaucji

Zwróć kaucję po wykonaniu umowy, czyli po odbiorze robót lub wykonaniu usługi. Zwrot może być związany ze spisaniem protokołu odbioru.

Pamiętaj, że kaucja może też obejmować okres odpowiedzialności za wady.

Wypłata odsetek

Może się zdarzyć, że będziesz musiał zwrócić kaucję wraz z odsetkami. Może tak być wyłącznie wtedy, gdy przewidziano to w umowie o kaucji. W umowie trzeba wskazać, czy są to:

  • odsetki ustawowe (określone w Kodeksie cywilnym – obecnie 7%)
  • umowne i w jakiej wysokości 

Odsetki za spóźniony zwrot kaucji

Jeżeli nie zwrócisz kaucji w umówionym terminie, to twój kontrahent może żądać wypłaty odsetek za czas opóźnienia. Jeżeli nie określiliście z góry stopy odsetek, to musisz zapłacić odsetki ustawowe.


Podstawa prawna:

Czy ta strona była przydatna?