Uzyskaj wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Chcesz opiekować się małymi dziećmi? Otwórz prywatny żłobek lub klub dziecięcy. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Aby złożyć wniosek załóż konto na portalu Emp@tia.

Następnie w module e-Wnioski:

1. Wybierz opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3.

2. Wybierz wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

3. Wybierz gminę do której składasz wniosek.

4. Wypełnij wniosek wymaganymi danymi.

5. Podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.

Sprawę możesz też załatwić:
  • w urzędzie;
  • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych musisz zarejestrować firmę oraz mieć odpowiedni lokal, spełniający wymogi sanitarne. Zapoznaj się z wymogami lokalowymi.

Ponadto, nie możesz mieć zakazu wykonywania działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
  • Urzędy miast i gmin

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy gdzie zamierzasz prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Usługę zrealizujesz w:
Urząd Miejski w Jastarni
Portowa 24, 84-140 Jastarnia

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Urząd może żądać od ciebie dołączenia do wniosku:

a) odpisu z KRS lub CEIDG,

b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) zaświadczenia o niekaralności,

d) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Dokumenty

Termin

Przed rozpoczęciem prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

W przypadku braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek lub pozostawi bez rozpatrzenia.

Termin

W ciągu 7 dni.

3. Urząd wpisze cię do rejestru

Urząd sprawdzi czy:

- spełniasz warunki wymagane do prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz

- nie masz orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, to urząd wpisze cię do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeśli nie spełniasz wymogów, albo masz zakaz wykonywania działalności, to urząd nie wpisze cię do rejestru. Dostaniesz wówczas decyzję o odmowie, od której możesz się odwołać.

Dokumenty

Termin

Urząd wpiszę cię do rejestru w ciągu 7 dni. Zaświadczenie o wpisie dostaniesz od razu, lub najpóźniej w ciągu 7 dni po wpisie.

Ile zapłacisz

Wysokość opłaty ustala urząd. Dowiedz się w swoim urzędzie ile zapłacisz.

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.


Uwaga

Jeśli urząd nie wpiszę cię do rejestru, a od dnia wpłynięcia do urzędu wniosku o wpis upłynęło 14 dni, to po tym czasie możesz rozpocząć prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Wtedy termin 14 dni liczy się od dnia, w którym uzupełnisz wniosek.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu gminy, który odmówił ci wpisu.

Powiązane usługi i informacje

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  • 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.