Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dotacje obrotowe dla średnich firm ruszają 15 czerwca 2020

Rusza nowy instrument wspierający firmy, które odczuły negatywne skutki epidemii. Pierwszy nabór jest dla średnich firm. Zobacz, czy możesz uzyskać wsparcie.

Jakie są warunki konkursu

15 czerwca 2020 r. startują Dotacje na kapitał obrotowy, czyli konkurs dla średnich firm, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

PARP przeznaczy na ten cel 2,5 mld zł, przy czym dla firm z Mazowsza zarezerwowano 400 mln zł.

Firmy mikro i małe mogą liczyć na analogiczne wsparcie, w oparciu o podobne zasady, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, czyli w swoich województwach. Prace nad tymi konkursami są finalizowane.

Nabór na Dotacje na kapitał obrotowy kończy się 31 lipca 2020 r. Ale uwaga! Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, a o przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność złożenia wniosku. Biorąc pod uwagę warunki konkursu, w szczególności prosty wniosek, w którym przedsiębiorca podaje wartość spadku obrotów oraz wylicza zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie musi opisywać planowanych w projekcie działań, ani przedstawiać szczegółowego budżetu, nie warto czekać na ostatnią chwilę. PARP może skrócić nabór, jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet.

Ważne! Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Zobacz jak przygotować wniosek w konkursie Dotacje na kapitał obrotowy.

Dla kogo są dotacje na kapitał obrotowy

Wsparcie jest przeznaczone dla średnich przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji oraz w dniu udzielenia pomocy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.:

  • w porównaniu do poprzedniego miesiąca
  • w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

To oznacza, że w konkursie mogą brać udział firmy, które prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., a spadek obrotów może być wykazany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r., czyli od marca 2020 r.

Średnie przedsiębiorstwo, to podmiot który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski i zatrudnia co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników (kryterium zatrudnienia), a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro (kryterium finansowe). Ustalając czy przedsiębiorca spełnia te warunki trzeba wziąć pod uwagę powiązania łączące przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Możesz zweryfikować status swojej firmy korzystając z Kwalifikatora MŚP. Pamiętaj jednak Kwalifikator MŚP traktować należy wyłącznie jako narzędzie pomocnicze dla ustalenia statusu MŚP. Nie jest on źródłem prawa, jak również nie zawiera jego wiążącej wykładni.

Jakie wsparcie można otrzymać

Dofinasowanie można przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Żeby rozliczyć dotację, nie będzie trzeba zbierać ani przedstawiać dokumentów finansowych, jednak warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego jest osiągnięcie wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa” zgodnie z deklaracją we wniosku o dofinansowanie oraz pozytywne zweryfikowanie wniosku o płatność.

Wartość wsparcia zależy od liczby etatów w firmie (chodzi o pełne etaty, a nie liczbę zatrudnionych). Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których firma potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. W praktyce średnia firma, która ubiega się o wsparcie na trzy miesiące w zależności od liczby etatów, może dostać od 18 744,00 zł do 429 827,49 zł.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że maksymalny limit wsparcia dla jednego przedsiębiorcy, możliwy do uzyskania z różnych źródeł wynosi 800 tys. euro. Określa to Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Zobacz ile może otrzymać przedsiębiorca w zależności od liczy etatów.

Uwaga: Liczbę zatrudnionych na potrzeby ustalenia wielkości firmy liczy się inaczej niż liczbę pełnych etatów na potrzeby ustalenia wartości wsparcia.

Przeczytaj szczegółowe informacje PARP na temat konkursu.