Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Interesuje cię turystyka wiejska? Jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i planujesz świadczyć usługi hotelarskie lub chcesz prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? Zgłoś swój obiekt do prowadzonej w gminie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako przedsiębiorca lub rolnik możesz w innych obiektach świadczyć usługi hotelarskie. Taki obiekt (dom, gospodarstwo rolne, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy) musisz zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia twojego obiektu.

Twój obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne;
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdziesz w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Co to są usługi hotelarskie

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Co to są inne obiekty hotelarskie

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

 • przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
 • samodzielnych pokoi
 • miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • miejsc noclegowych w budynkach stałych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
 • miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • pokoi gościnnych/kwater prywatnych

Co to są obiekty hotelarskie

Obiekty hotelarskie to:

 • hotele
 • motele
 • pensjonaty
 • kempingi (campingi)
 • domy wycieczkowe
 • schroniska młodzieżowe
 • schroniska
 • pola biwakowe

Prowadzenie działalności hotelarskiej w obiektach hotelarskich wymaga spełnienia ostrzejszych wymagań oraz uzyskania zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

1. Zgłoś zamiar świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach

Urząd sprawdzi dane zawarte w twoim zgłoszeniu.

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie powinno zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego obiekt:

 • Nazwa, adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres zamieszkania
 • Numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada

oraz dane zgłaszanego obiektu:

 • Nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;
 • Ilość i struktura pokoi i ilość miejsc noclegowych oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług.

Termin

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

2. Urząd wpisze twój obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, urząd wpisze twój obiekt do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.

Jeśli chcesz dostać zaświadczenie o wpisie, to złóż wniosek. Za wydanie zaświadczenia zapłacisz opłatę skarbową 17 zł.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd od razu przyjmie twoje zgłoszenie i wpisze twój obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Warto wiedzieć

Kary

Urząd może nałożyć na ciebie karę ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:

 • w nazwie twojego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe
 • używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego
 • świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji
 • świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia

Zakończenie działalności

Pamiętaj, że o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w zgłoszonym do ewidencji obiekcie musisz powiadomić urząd.

Czy ta strona była przydatna?