Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych obecnego inspektora ochrony danych

W twojej firmie funkcjonuje inspektor ochrony danych i zmieniły się jego dane kontaktowe np. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu? Musisz o tym zawiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak? Dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wyznaczyli w swojej firmie inspektora ochrony danych i wysłali do Urzędu Ochrony Danych Osobowych informujące o tym zawiadomienie.

W zawiadomieniu należy podać następujące dane IOD:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej

Jeśli dane się zmieniły, trzeba poinformować o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jest na to 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane obecnego IOD.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadom Prezesa UODO o zmianie danych obecnego inspektora ochrony danych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Postać elektroniczna
Dokument możesz złożyć jako:
Postać elektroniczna

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane obecnego IOD.

2. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia drogą elektroniczną, otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Zagadnienia związane z wyznaczeniem inspektora ochrony danych reguluje Artykuł 37 RODO.

Czy ta strona była przydatna?