Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zmianie danych kontaktowych inspektora ochrony danych

W twojej firmie jest inspektor ochrony danych i zmieniły się jego dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu? Musisz o tym zawiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jak? Dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wyznaczyli w swojej firmie inspektora ochrony danych i zgłosili go do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

W zgłoszeniu podaje się dane kontaktowe inspektora ochrony danych. Są to

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej

Jeśli dane się zmieniły, trzeba poinformować o tym UODO. Jest na to 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane obecnego inspektora ochrony danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Zawiadom Prezesa UODO o zmianie danych obecnego inspektora ochrony danych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Zawiadomienie wyślij w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmieniły się dane obecnego inspektora ochrony danych.

2. Prezes UODO przyjmie twoje zawiadomienie

Po wysłaniu zawiadomienia otrzymasz potwierdzenie złożenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Czy ta strona była przydatna?