Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o nadaniu NIP

Jesteś przedsiębiorcą i starasz się np. o kredyt na rozwój firmy? Potrzebne ci będzie zaświadczenie o nadaniu NIP. O tym, jak je otrzymać, przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek możesz złożyć tylko w formie papierowej. Wypełnij go elektronicznie, wyślij pocztą lub zanieś do urzędu.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

NIP to numer przeznaczony do kontaktów m.in. z organami podatkowymi. Identyfikator podatkowy NIP ułatwia identyfikację podmiotów dokonujących rozliczeń: podatników, płatników oraz inkasentów przez organy skarbowe. Musisz się nim posługiwać, kiedy składasz wszelkiego rodzaju dokumenty dotyczące wykonania zobowiązań podatkowych (np. zeznania czy deklaracje). Zobacz, kto się musi posługiwać NIP.

Zaświadczenie o nadaniu NIP może być potrzebne, np. gdy twoja firma bierze udział w przetargu lub gdy starasz się o kredyt. O zaświadczenie o nadaniu NIP może poprosić cię również kontrahent, aby sprawdzić, czy NIP którym się posługujesz został przypisany tobie (lub twojej firmie).

Ważne! Informację o NIP danego podmiotu może również uzyskać osoba trzecia. Musi złożyć wniosek zawierający dane podmiotu, którego NIP chce sprawdzić.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie masz miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Centrum obsługi podatnika

Zaświadczenie o nadaniu NIP otrzymasz też w dowolnym centrum obsługi podatnika – czyli jednym z 51 wybranych urzędów skarbowych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Jak dołączyć dowód opłaty skarbowej

Dowód zapłaty opłaty skarbowej przedstaw w urzędzie skarbowym, który ma wydać zaświadczenie  potwierdzające nadanie numeru NIP. Możesz to zrobić w formie wydruku potwierdzającego wpłatę przez internet. Dowód zapłaty najlepiej dołączyć do wniosku. Dozwolone jest jednak dostarczenie go do urzędu w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

 1. Urząd wyda ci zaświadczenie o nadaniu NIP

Dokumenty

Ile zapłacisz

21 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP

Opłata: wpłać ją w kasie lub na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w którym składasz wniosek o zaświadczenie o nadaniu NIP (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, możesz złożyć zażalenie. Złóż je – za pośrednictwem urzędu skarbowego, który wydał ci postanowienie o odmowie – do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Zażalenie złóż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Czy ta strona była przydatna?