Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających Krajowego Rejestru Sądowego (NIP-8)

Chcesz zarejestrować lub właśnie zarejestrowałeś spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym? W takim razie pamiętaj żeby zgłosić w urzędzie skarbowym tzw. dane uzupełniające. Chodzi o takie dane, jak np. adres prowadzenia działalności czy numery rachunków bankowych. Do urzędu skarbowego przekaż je na formularzu NIP-8. Ten sam druk (zgłoszenie aktualizacyjne) wykorzystasz też do aktualizacji danych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dane podstawowe i uzupełniające

Kiedy rejestrujesz działalność w KRS (np. spółkę handlową), w twoim wniosku są tylko podstawowe dane. To jednak wystarczy żeby zarejestrować spółkę i automatycznie nadać ci NIP i numer REGON. Jednak, dla pełnej rejestracji w charakterze podatnika lub płatnika oraz w zakresie statystyki publicznej musisz jeszcze przekazać tzw. dane uzupełniające. Są to dodatkowe informacje takie jak np. numer rachunku bankowego lub miejsca prowadzenia działalności. Te dane złóż do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8. Zgłoszenie składasz samodzielnie. Potem urząd przekaże dane w twoim imieniu do GUS i ZUS.

Pamiętaj, że przekazanie danych uzupełniających o spółce jest twoim obowiązkiem.

W zgłoszeniu podaj m.in.:

 • dla urzędu skarbowego:
  • skróconą nazwę (firmę)
  • wykaz rachunków bankowych
  • adresy miejsc prowadzenia działalności
  • dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP
  • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej
  • dane kontaktowe
  • dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (jeśli masz osobową spółkę handlową)
 • dla Głównego Urzędu Statystycznego:
  • przewidywaną liczbę pracowników
  • formę własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału
  • powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych
  • dane kontaktowe (np. telefon, e-mail, adres strony internetowej)
 • dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
  • nazwę skróconą płatnika
  • datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
  • wykaz rachunków bankowych
  • adres do korespondencji
  • adres prowadzenia działalności
  • dane dotyczące poszczególnych wspólników (jeśli masz osobową spółkę handlową)

Aktualizacja danych

Skorzystaj z formularza NIP-8 także wtedy, gdy chcesz uaktualnić ujęte w nim dane, np. twojej spółki. Masz na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż formularz NIP-8 w ciągu:

 • 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS
 • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (np. jeśli jako przedsiębiorca zagraniczny otwierasz oddział w Polsce)

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zgłoszenie złóż do urzędu skarbowego właściwego dla twojej siedziby.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

zgłoszenie złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-8

Dokumenty

Jeśli zabraknie miejsca we wniosku papierowym, to dodaj do niego listę z informacjami o:

 • pozostałych miejscach prowadzenia działalności (np. hurtownie, magazyny, składy)
 • rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością

Listę dołącz do wniosku.

Jeśli wypełniasz wniosek elektronicznie, to dodaj odpowiednie pola w formularzu.

Ustanowienie pełnomocnika

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Złóż formularz NIP-8 w ciągu:

 • 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS
 • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (np. jeśli jako przedsiębiorca zagraniczny otwierasz oddział w Polsce)

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, kiedy je złożysz.

Warto wiedzieć

Kody PKD

Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać kod PKD dotyczący przeważającej działalności. Kody PKD sprawdzisz w wyszukiwarce kodów PKD.

Kara grzywny lub mandat karny

Jeśli nie złożysz zgłoszenia identyfikacyjnego lub jego aktualizacji w terminie, to grozi ci kara grzywny.

Czy ta strona była przydatna?