Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień licencję na taksówkę

Jesteś taksówkarzem? Zmieniłeś samochód, jego numer rejestracyjny, swoje nazwisko, adres zamieszkania albo siedzibę firmy? Musisz złożyć wniosek o zmianę swojej licencji na taksówkę. Jeśli tego nie zrobisz grożą ci kary.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Złóż wniosek o zmianę licencji na taksówkę, gdy zmieniły się:

 • twoje imię i nazwisko albo nazwa twojej firmy,
 • adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy,
 • numer rejestracyjny taksówki,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zauważ, że są to dane, które są wpisane do twojej licencji na taksówkę.

2. Jeżeli chcesz wykonywać przewozy taksówką na obszarze innym niż określony w licencji, to musisz uzyskać odrębną licencję na taksówkę. Wniosek o nią złóż do urzędu gminy, na terenie której zamierzasz jeździć taksówką.

3. Jeśli nie zmienisz licencji to narażasz się na karę w przypadku kontroli. Za wykonywanie przewozów taksówką niewpisaną do licencji grozi ci 2000 zł kary.

4. Jeśli zmienisz samochód lub zmieni się jego numer rejestracyjny, to możesz go używać jako taksówkę zaraz po złożeniu wniosku o zmianę licencji. We wniosku wpisz dane nowego pojazdu lub nowy numer rejestracyjny. W ten sposób unikniesz kary za przewóz osób samochodem niewpisanym do licencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zmianę licencji powinieneś złożyć nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zmianę licencji na taksówkę złóż do urzędu, który wydał ci licencję na taksówkę.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę licencji na taksówkę

1. Wniosek oraz załączniki złóż w urzędzie gminy.

2. Urząd sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny i poprawny.

3. Jeśli czegoś będzie brakować, to urząd wezwie cię do usunięcia braków w podanym terminie. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Uzupełniane dokumenty złóż do tego samego urzędu, co wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów w terminie, to urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

4. Jeśli nie zapłacisz opłaty za wydanie licencji, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz, urząd zwróci ci wniosek.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

a)         markę, typ,

b)         rodzaj/przeznaczenie,

c)         numer rejestracyjny,

d)         numer VIN,

e)         wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

1. Przepisy nie regulują co powinien zawierać wniosek o zmianę licencji na taksówkę. Najlepiej, gdy napiszesz swoje dane osobowe (imię i nazwisko albo nazwę przedsiębiorstwa) oraz numer licencji na taksówkę. Wniosek złóż na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego. W przypadku, gdy wniosek składasz w formie dokumentu elektronicznego, to załączniki również złóż w postaci elektronicznej.

2. Jeżeli zmienił się numer rejestracyjny twojej taksówki – który masz wpisany do licencji – to podaj nowy numer rejestracyjny.

3. Jeżeli zmieniasz samochód, którego używasz jako taksówkę, to we wniosku podaj:

 • markę, typ,
 • rodzaj lub przeznaczenie,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – możesz być jego właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie posiadać pojazd w leasingu lub dzierżawie.

4. Dołącz dowód zapłaty za zmianę licencji. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Termin

Wniosek o zmianę licencji powinieneś złożyć nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

 1. Dostaniesz zmienioną licencję na taksówkę

1. Urząd zweryfikuje twój wniosek. Jeżeli spełni on wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to otrzymasz zmienioną licencję na taksówkę. Licencja jest papierowa i musisz ją mieć przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką.

2. Jeśli ponownie zmienią się dane zawarte w licencji, to musisz złożyć kolejny wniosek o zmianę licencji na taksówkę.

3. Urząd może odmówić ci zmiany licencji, ale musi to uzasadnić.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W licencji zawarte są:

 • twoje imię i nazwisko – ewentualnie nazwa twojej firmy,
 • twój adres zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy,
 • numer NIP – twój albo twojej firmy,
 • obszar, na który wydana jest licencja (tzw. obszar prowadzenia przewozów),
 • numer rejestracyjny samochodu, dla którego wydana została licencja,
 • data ważności licencji.

Załączony plik stanowi przykład wniosku. Wnioski mogą się różnić w zależności od urzędu.

Ile zapłacisz

1. Za zmianę licencji na taksówkę zapłacisz 10% kwoty zapłaconej za licencję na taksówkę. Czyli – w zależności od obszaru oraz okresu, na jaki była wydana licencja – zapłacisz:

1) Za zmianę licencji wydanej na obszar gminy na okres:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł,
 • od 15 do 30 lat – 25 zł,
 • od 30 do 50 lat – 30 zł.

2) Za zmianę licencji wydanej na obszar gmin sąsiadujących na okres:

 • od 2 do 15 lat – 28 zł,
 • od 15 do 30 lat – 35 zł,
 • od 30 do 50 lat – 40 zł.

3) Za zmianę licencji wydanej na obszar Warszawy na okres:

 • od 2 do 15 lat – 32 zł,
 • od 15 do 30 lat – 38 zł,
 • od 30 do 50 lat – 45 zł.

2. Ewentualne pełnomocnictwo lub prokura – 17 zł. Nie płacisz za pełnomocnictwo, jeśli upoważnisz męża, żonę, dziecko, rodzica lub rodzeństwo.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję o odmowie zmiany licencji na taksówkę to możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż je do urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.

Czy ta strona była przydatna?