Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gdzie można inwestować (Mapa)

 

Ulgę podatkową możesz otrzymać na terenie całej Polski. Planowana inwestycja może być zlokalizowana na prywatnych lub publicznych terenach inwestycyjnych.  Wsparcie w formie zwolnienia z podatku najłatwiej uzyskać w powiatach o wysokim bezrobociu i w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wybierz na mapie powiat i sprawdź, jakie są warunki dla Twojej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zobacz:

  • jakie są kryteria ilościowe, czyli minimalne koszty inwestycji,
  • jaka jest intensywność pomocy publicznej w danym regionie, (czyli wysokość procentowa pomocy publicznej, liczona od kosztów kwalifikowanych inwestycji),
  • przez ile lat można korzystać ze zwolnienia od podatku,
  • kto udziela informacji o Polskiej Strefie Inwestycji, czyli z którym Zarządzającym Obszarem należy się skontaktować, aby otrzymać decyzję o wsparciu inwestycji.
mapa

Szukasz działki pod inwestycję?

Jeśli jeszcze nie masz działki dla Twojej nowej inwestycji możesz skorzystać z ogólnopolskiej bazy terenów inwestycyjnych. Baza jest zarządzana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.