Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gdzie uzyskać pomoc

Podstawowe instytucje wspierające inwestorów

Aby uzyskać bezpłatną pomoc w uzyskaniu wsparcia na inwestycje, skontaktuj się z odpowiednim Zarządzającym Obszarem, czyli jedną z 14 spółek zarządzających obszarami stref ekonomicznych.

Spółki te w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii rozpatrują wnioski i wydają decyzje o wsparciu nowych inwestycji w formie ulgi podatkowej.
 

 1. Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości 
  ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
  58-400 Kamienna Góra
  tel.: +48 75 645 20 30
  e-mail: strefa@ssemp.pl
   
 2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  ul. Wojewódzka 42
  40-026 Katowice 
  tel.: +48 32 251 07 36 wew. 20 lub 23  
  e-mail: ksse@ksse.com.pl
   
 3. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  ul. Orła Białego 22
  66-470 Kostrzyn nad Odrą
  tel.: +48 95 721 98 00 
  e-mail: info@kssse.pl 
   
 4. Krakowski Park Technologiczny
  ul. Podole 60
  30-394 Kraków
  tel.: +48 12 640 19 40
  e-mail: biuro@kpt.krakow.pl
   
 5. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  ul. Rycerska 24
  59-220 Legnica
  tel.: +48 76 727 74 70
  e-mail: sekretariat@lsse.eu
   
 6. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 
  90-349 Łódź
  tel.: +48 42 676 27 53
  e-mail: info@sse.lodz.pl
   
 7. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC
  Oddział ARP S.A. w Mielcu
  ul. Partyzantów 25
  39-300 Mielec
  tel.: +48 17 788 72 36
  e-mail: europark@arp.pl
   
 8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  ul. Trzy Lipy 3 (budynek B, IV piętro)
  80-172 Gdańsk
  tel.: +48 58 740 43 00
  e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl
   
 9. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  ul. Obrońców Wybrzeża 2,
  76-200 Słupsk
  tel.: +48 59 841 28 92
  e-mail: office@parr.slupsk.pl
   
 10. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"
  ul. Radomska 29
  27-200 Starachowice
  tel.: +48 41 275 41 01
  e-mail: sse@sse.com.pl
   
 11. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  ul. T. Noniewicza 49
  16-400 Suwałki
  Tel.: +48 87 565 22 17, 565 24 49
  e-mail: ssse@ssse.com.pl
   
 12. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan
  Oddział ARP S.A. w Tarnobrzegu
  ul. Zakładowa 30
  39-400 Tarnobrzeg
  tel.: +48 15 822 99 99
  e-mail: biuro@arp.pl
   
 13. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  Tel.: +48  74 664 91 64
  e-mail: invest@invest-park.com.pl
   
 14. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  ul. Barczewskiego 1
  10 - 061 Olsztyn
  Tel.: +48 89 535 02 41 wew. 22
  e-mail: marcin.kemski@wmsse.eu

Możesz również skontaktować się z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A, która jest podstawową instytucją oferującą wsparcie na poziomie całego kraju. 

Pozostałe ważne instytucje wspierające inwestorów

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju  (Grupa PFR) - to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Grupa PFR oferuje szeroki wybór instrumentów wsparcia finansowego i doradczego przy realizacji inwestycji dla firm na różnym etapie rozwoju. W jej skład wchodzą m.in. następujące instytucje:

 1. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – oferuje ubezpieczenia transakcji handlowych polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą. Przedsiębiorcy mogą ubezpieczyć swoje należności z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności, a także uzyskać gwarancje ubezpieczeniowe. KUKE jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce oferuje gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia transakcji eksportowych. W ofercie są też ubezpieczenia innowacyjnych projektów eksportowych.

 2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) - finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek średnio i długookresowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i rozwojowych. Wspiera płynność finansową przedsiębiorstw, zasila w kapitał obrotowy, finansuje kontrakty oraz realizację przedsięwzięć innowacyjnych. Z oferty ARP mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. 

 3. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - finansuje przedsiębiorstwa m.in. za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji. Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK  zapewnia pozyskanie długoterminowego finansowania projektów inwestycyjnych, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich.  Bank oferuje również program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank, który może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego.