Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inne wsparcie: grant na nowe inwestycje

 

Szeroką ofertę wsparcia finansowego znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.  


Szczególnie zachęcamy do skorzystania z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. 

W ramach programu przyznawane są dotacje do realizacji nowych, dużych inwestycji strategicznych oraz średniej wielkości projektów innowacyjnych. Maksymalna wysokość grantu to nawet 20% planowanych kosztów inwestycji albo 15 tys. zł na każde nowo utworzone miejsce pracy.

Granty rządowe, szczególnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Ze względu na formę wsparcia, jakim jest bezpośrednie wsparcie gotówkowe, program grantowy jest niezwykle atrakcyjnym instrumentem wsparcia. Instrument ten umożliwia wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

W ramach programu możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Budżet programu wynosi prawie 2,6 mld zł, a jego okres obowiązywania został wydłużony do 2030 r.

2021 r. zakończył się rekordowym wynikiem wartości inwestycji w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030. Inwestorzy zobowiązali się do poniesienia łącznych nakładów przekraczających 11,39 mld zł i stworzenia 3 502 miejsc pracy, w tym 1 631 miejsc pracy dla ludzi z wyższym wykształceniem.

Dla porównania w 2020 r. było to 6 umów, gdzie firmy zobowiązały się ponieść nakłady przekraczające 926 mln zł i stworzyć 757 nowych miejsc pracy (580 dla pracowników z wyższym wykształceniem).

W związku z trwającą epidemią 25.03.2021 r. wprowadzono zmiany w Programie grantowym, które m.in obniżają progi dla inwestycji produkcyjnych; wprowadzają niższe progi dla MŚP; ujednolicają kryteria jakościowe z kryteriami obowiązującymi w ramach PSI; obniżają wymogi nowych miejsc pracy o 50%. Preferencyjne warunki obowiązywały do końca 2021 r. Zmiany stanowią element wsparcia dla gospodarki w dobie post-pandemii. Dane statystyczne wskazały, że zmiany zostały pozytywnie odebrane przez przedsiębiorców, czego efektem było rekordowe zainteresowanie programem.