Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inne wsparcie: grant na nowe inwestycje

 

Szeroką ofertę wsparcia finansowego znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.  


Szczególnie zachęcamy do skorzystania z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. 

W ramach programu przyznawane są dotacje do realizacji nowych, dużych inwestycji strategicznych oraz średniej wielkości projektów innowacyjnych. Maksymalna wysokość grantu to nawet 20% planowanych kosztów inwestycji albo 15 tys. zł na każde nowo utworzone miejsce pracy.

Granty rządowe, szczególnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Ze względu na formę wsparcia, jakim jest bezpośrednie wsparcie gotówkowe, program grantowy jest niezwykle atrakcyjnym instrumentem wsparcia. Instrument ten umożliwia wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

W ramach programu możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Budżet programu wynosi prawie 2,6 mld zł, a jego okres obowiązywania został wydłużony do 2030 r.

Program grantowy zachęca do inwestycji

Dotychczas za sprawą Programu przedsiębiorcy zobowiązali się ponieść łączne koszty inwestycji w wysokości 31,857 mld zł oraz do utworzenia 30 699 nowych miejsc pracy, w tym 18 492 dla osób z wyższym wykształceniem. Program grantowy jest jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia inwestycji, dostępnym w Polsce. Przyciąga do kraju inwestycje z najbardziej innowacyjnych branż, które generują tysiące nowych miejsc pracy.

Efekty działania programu

W 2022 r. zawarto 15 nowych umów w ramach Programu. Przedsiębiorcy zobowiązali się ponieść koszty inwestycji w wysokości niemal 3,5 mld zł. Dzięki wspomnianym inwestycjom zostanie utworzonych 1 156 nowych miejsc pracy, w tym 590 dla osób z wyższym wykształceniem.

2021 r. zakończył się rekordowym wynikiem wartości inwestycji w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030. Inwestorzy zobowiązali się do poniesienia łącznych nakładów przekraczających 11,39 mld zł i stworzenia 3 502 miejsc pracy, w tym 1 631 miejsc pracy dla ludzi z wyższym wykształceniem.

Dla porównania w 2020 r. było to 6 umów, gdzie firmy zobowiązały się ponieść nakłady przekraczające 926 mln zł i stworzyć 757 nowych miejsc pracy (580 dla pracowników z wyższym wykształceniem).

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu znajdują się TUTAJ.