Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inne wsparcie: grant na nowe inwestycje

 

Szeroką ofertę wsparcia finansowego znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.  


Szczególnie zachęcamy do skorzystania z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. 

W ramach programu przyznawane są dotacje do realizacji nowych, dużych inwestycji strategicznych oraz średniej wielkości projektów innowacyjnych. Maksymalna wysokość grantu to nawet 20% planowanych kosztów inwestycji albo 15 tys. zł na każde nowo utworzone miejsce pracy.