Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inne wsparcie: grant na nowe inwestycje

 

Szeroką ofertę wsparcia finansowego znajdziesz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.  


Szczególnie zachęcamy do skorzystania z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. 

W ramach programu przyznawane są dotacje do realizacji nowych, dużych inwestycji strategicznych oraz średniej wielkości projektów innowacyjnych. Maksymalna wysokość grantu to nawet 20% planowanych kosztów inwestycji albo 15 tys. zł na każde nowo utworzone miejsce pracy.

Granty rządowe, szczególnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Ze względu na formę wsparcia, jakim jest bezpośrednie wsparcie gotówkowe, program grantowy jest niezwykle atrakcyjnym instrumentem wsparcia. Instrument ten umożliwia wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

W ramach programu możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Budżet programu wynosi prawie 2,6 mld zł, a jego okres obowiązywania został wydłużony do 2030 r. Dotychczas zawarto 82 umowy. Deklarowana przez przedsiębiorców wartość inwestycji to prawie 20 mld zł, a nowych miejsc pracy – niemal 29 tys.

W związku z trwającą epidemią 25.03.2021 r. wprowadzono zmiany w Programie grantowym, które m.in obniżają progi dla inwestycji produkcyjnych; wprowadzają niższe progi dla MŚP; ujednolicają kryteria jakościowe z kryteriami obowiązującymi w ramach PSI; obniżają wymogi nowych miejsc pracy o 50%. Preferencyjne warunki obowiązywać będą do końca 2021 r. Zmiany stanowią element wsparcia dla gospodarki w dobie post-pandemii.