Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jakie są obowiązki inwestora

 

Utrzymanie inwestycji

Po otrzymaniu decyzji o wsparciu, Twoim najważniejszym obowiązkiem poza spełnieniem warunków decyzji o wsparciu oraz spełnieniem kryteriów ilościowych i jakościowych będzie utrzymanie inwestycji przez określony czas, który zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Utrzymanie inwestycji oznacza, że:

  • nie można jej przenieść do innego regionu,
  • trzeba zachować własność kupionych składników majątku, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • trzeba zachować każde nowoutworzone miejsce pracy, jeśli przedsiębiorca wlicza 2-letnie koszty pracy do kosztów kwalifikowanych,
  • trzeba kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

 Okres utrzymania inwestycji jest liczony od daty jej zakończenia i wynosi:

  • 3 lata dla mikro, małych i średnich firm,
  • 5 lat dla dużych firm. 

Podpisanie umowy z Zarządzającym Obszarem

Po otrzymaniu decyzji o wsparciu będziesz musiał podpisać umowę z Zarządzającym Obszarem, dotyczącą świadczenia usług innych niż informacyjne. Na zawarcie umowy masz 14 dni. W umowie będzie określone wynagrodzenie Zarządzającego za gotowość do świadczenia usług. Opłata jest ustalana indywidualnie przez Zarządzających Obszarami i zależy m.in. od wielkości przedsiębiorstwa oraz wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych.  

Informowanie o otrzymanym wsparciu – tablica

Musisz oznaczyć miejsce realizacji nowej inwestycji specjalną tablicą informacyjną. Jej projekt otrzymasz od Zarządzającego Obszarem wraz z decyzją o wsparciu.  Na projekcie tablicy znajdzie się: nazwa firmy, logo Polskiej Strefy Inwestycji i Zarządzającego Obszarem oraz informacja o korzystaniu z pomocy publicznej.

Tablicę powinieneś zawiesić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa. Może to być ogrodzenie działki, na której realizujesz inwestycję, elewacja przy wejściu do budynku czy drzwi wejściowe do biura. 

Gdy realizujesz inwestycję, chcielibyśmy żebyś oznaczył ją tablicą o wymiarze co najmniej A3 (297 x 420 mm). Po zakończeniu realizacji inwestycji, możesz umieścić mniejszą tablicę o wymiarach kartki A4 (210 x 297 mm).  

Tablica powinna wisieć w okresie obowiązywania decyzji, czyli przez 10, 12 lub nawet 15 lat. Dlatego, zadbaj o to, by była trwała i estetyczna. Masz dowolność w zakresie wyboru materiału, z którego ją wykonasz.