Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreśl firmę z rejestru wytwórców biokomponentów

Kończysz wytwarzać biokomponenty? Prześlij informację o zaprzestaniu wykonywania działalności do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dowiedz się, jak wykreślić swoją firmę z rejestru wytwórców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Elektroniczna skrzynka podawcza KOWR

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli twoja firma przestała wykonywać działalność jako wytwórca biokomponentów, złóż wniosek do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o wykreślenie z rejestru wytwórców.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od zaprzestania wykonywania działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru wytwórców

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Nie ma obowiązującego formularza wniosku o wykreślenie z rejestru.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od zaprzestania wykonywania działalności.

  1. KOWR sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Jeśli weryfikacja wykaże, że wniosek ma braki (na przykład nie wpłacono opłaty skarbowej, Dyrektor Generalny KOWR wezwie twoją firmę do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

  1. Dyrektor Generalny KOWR wykreśli wpis z rejestru wytwórców

Jeśli twój wniosek będzie kompletny oraz prawidłowo opłacony, Dyrektor Generalny KOWR wyda decyzję o wykreśleniu twojej firmy z rejestru wytwórców.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

10 zł opłata za wykreślenie z rejestru wytwórców

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową z wpis wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, że to opłata za wpis do rejestru wytwórców biokomponentów.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję odmawiającą wykreślenia wpisu, możesz się od niej odwołać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złóż odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?