Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru wytwórców biokomponentów

Kończysz wytwarzać biokomponenty? Prześlij informację o zaprzestaniu wykonywania działalności do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poniżej dowiesz się, jak wykreślić swoją firmę z rejestru wytwórców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W związku z zaprzestaniem wykonywania działalności jako przedsiębiorca, który jest wpisany do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw, składasz wniosek do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wykreślenie z rejestru wytwórców.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od zaprzestania wykonywania działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru wytwórców

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od zaprzestania wykonywania działalności.

  1. Weryfikacja formalna wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze wytwórców

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru wytwórców nie spełnia warunków formalnych, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

Gdy przedsiębiorca nie uzupełni braków formalnych stwierdzonych we wniosku w terminie 7 dni, wniosek przedsiębiorcy pozostanie bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione Dyrektor Generalny KOWR wykreśla przedsiębiorcę z rejestru wytwórców.

  1. Wykreślenie wpisu z rejestru wytwórców

Dyrektor Generalny KOWR wydaje na wniosek przedsiębiorcy decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru. Przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
  1. Przekazanie drogą elektroniczną do CEIDG informacji o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Dyrektor Generalny KOWR prowadzący rejestr wytwórców przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informację o wykreśleniu z rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

10 zł

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika lub wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola z dopiskiem “Opłata skarbowa - wykreślenie z rejestru wytwórców”.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku wydania przez Dyrektora Generalnego KOWR decyzji o odmowie wykreślenia wpisu w rejestrze wytwórców, przedsiębiorcy służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Czy ta strona była przydatna?