Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane przez WIJHARS (2)

Uzyskanie pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Producent ekologiczny, który ubiega się o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, musi prowadzić działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego na terenie RP oraz być objęty systemem kontroli w zakresie rolnictwa ekologicznego przez jedną z jednostek certyfikujących.

Pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej udziela Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przypadku zaistnienia sytuacji katastroficznych. Odstępstwa określone są w art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/2146.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/2146 ze zm.

Wnioskodawca składa do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego dla prowadzenia miejsca działalności wniosek o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa.

Dokumenty

  1. Rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, określonego w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2020/2146 ze zm.

Niniejsze zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji, a wniosek składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przekazuje niezwłocznie kopię decyzji jednostce certyfikującej obejmującej kontrolą urzędową producenta ekologicznego.

Termin

30 dni

Ile zapłacisz

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy.

Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. 

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji nie służy odwołanie. Jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do GIJHARS z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wnioskodawca jest pouczony o tym prawie w treści decyzji.

Czy ta strona była przydatna?