Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zgodę na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w związku z okolicznościami katastroficznymi

Jesteś producentem ekologicznym i dotknęła cię sytuacja katastroficzna, na przykład klęska żywiołowa lub choroba zwierząt? Możesz wystąpić o zgodę na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako producent ekologiczny możesz mieć do czynienia z sytuacjami, które są określane jako katastroficzne. Ich przyczyną mogą być na przykład: niekorzystne zjawiska klimatyczne, choroby zwierząt, incydenty środowiskowe lub klęski żywiołowe. W takich przypadkach możesz wystąpić o zgodę na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Zgodę wydaje Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS), na wnioskowany przez ciebie okres.

Otrzymasz zgodę WIJHARS, jeśli:

  • została wydana formalna decyzja odpowiedniej instytucji potwierdzająca okoliczności katastroficzne
  • prowadzisz działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego na terenie Polski
  • jesteś objęty systemem kontroli w zakresie rolnictwa ekologicznego przez jedną z jednostek certyfikujących.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Złóż wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego dla miejsca prowadzenia twojej działalności.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wydanie zgody na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez internet na skrzynkę ePUAP właściwego WIJHARS. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym

We wniosku musisz wskazać o jakie odstępstwo się ubiegasz. Możesz wybrać tylko spośród opcji wymienionych w formularzu wniosku. Odstępstwa są ściśle określone w przepisach unijnych.

We wniosku podaj okres przez jaki chcesz stosować odstępstwo.

Dokumenty

Do wniosku musisz dołączyć formalną decyzję potwierdzającą okoliczności katastroficzne. Taka decyzja powinna zostać wydana albo dla całego obszaru, albo dla konkretnego podmiotu.

  1. Urząd rozpatrzy twój wniosek i wyda zgodę na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Jeśli twój wniosek spełnia warunki niezbędne do przyznania odstępstwa, WIJHARS wyda decyzję o zgodzie na jego zastosowanie.

WIJHARS przekaże kopię decyzji jednostce certyfikującej, której kontrolą jesteś objęty jako producent ekologiczny.

Termin

Urząd powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją WIJHARS, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Więcej informacji na temat możliwych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, znajdziesz na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Czy ta strona była przydatna?