Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nadanie statkowi oznaki rybackiej

Chcesz dokonywać komercyjnych połowów ryb morskich? Każdy statek rybacki, który wykonuje rybołówstwo komercyjne musi posiadać oznakę rybacką. Poniżej dowiesz się jak ją uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest oznaka rybacka

Oznaka rybacka to trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku oraz, po myślniku, kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Oznaka rybacka identyfikuje statek w kontaktach z instytucjami klasyfikacyjnymi, organom administracji morskiej lub rybackiej w sprawach dotyczących uprawnień do żeglugi lub prowadzenia rybołówstwa komercyjnego.

Rejestr statków rybackich

Statek przeznaczony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, przed wpisaniem do rejestru statków rybackich, powinien zostać oznakowany oznaką rybacką.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru statków rybackich.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie oznaki rybackiej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o nadanie oznaki rybackiej zawiera:

 • wskazanie właściciela statku (nazwa lub imię i nazwisko; miejsca zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres właściciela statku),
 • nazwę portu macierzystego statku,
 • wskazanie żądania nadania oznaki rybackiej.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru statków rybackich.

 1. Urząd sprawdzi wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli w terminie nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Nadanie oznaki rybackiej i wydanie zaświadczenia

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:

 • nadaje oznakę rybacką i dokonuje wpisu w spisie oznak rybackich
 • wydaje z urzędu zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej

Na podstawie zaświadczenia o nadaniu oznaki rybackiej, właściciel statku dokonuje oznakowania nią statku.

Ile zapłacisz

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Gdzie wpłacić opłatę

Opłatę za zaświadczenie oraz za ewentualne pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Sposób oznaczenia statku oznaką rybacką

Właściciel statku dokonuje oznakowania statku oznaką rybacką, w sposób określony w art. 6 rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) Nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r.:

 • litera(-y) portu lub okręgu, w którym statek rybacki UE jest zarejestrowany, i numer(-y) rejestracyjny(-e) są namalowane lub umieszczone z obydwu stron dziobu statku możliwie jak najwyżej nad poziomem wody w taki sposób, aby były dobrze widoczne z morza i z powietrza, w kolorach kontrastujących z tłem, na którym są namalowane
 • w przypadku statków rybackich UE o długości całkowitej powyżej 10 metrów i do 17 metrów wysokość liter i cyfr musi wynosić co najmniej 25 centymetrów przy grubości linii wynoszącej co najmniej 4 centymetry. W przypadku statków rybackich UE, których długość całkowita wynosi co najmniej 17 metrów, wysokość liter i cyfr nie może być mniejsza niż 45 centymetrów przy grubości linii wynoszącej co najmniej 6 centymetrów
 • państwo członkowskie bandery może nałożyć wymóg, aby międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS) lub oznaka rybacka były namalowane na dachu sterówki w taki sposób, aby były dobrze widoczne z powietrza, w kolorze kontrastującym z tłem, na którym są namalowane
 • kolory kontrastujące to biały i czarny
 • oznaka rybacka namalowana lub umieszczona na kadłubie statku rybackiego UE nie jest usuwalna, zamazywana, zmieniana, nieczytelna, przykrywana ani zasłaniana

Wykreślenie ze spisu oznak rybackich

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykreśla oznakę rybacką ze spisu oznak rybackich:

 • na wniosek właściciela statku rybackiego

albo

 • z urzędu, w przypadku gdy:
  • statek rybacki, któremu została nadana oznaka rybacka, został uznany za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej albo
  • po upływie 12 miesięcy od dnia nadania oznaki rybackiej nie został złożony wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru albo o dokonanie zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze

Czy ta strona była przydatna?