Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów cyfrowych lub analogowych

Chcesz rozszerzyć działalność o inny rodzaj tachografów albo dodać nowe miejsce prowadzenia działalności? Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Posiadając już zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów możesz:

 • zmienić warunki warsztatowo-techniczne
 • rozszerzyć zakres usług
 • zmienić liczbę miejsc świadczenia usług.

Ile zapłacisz?

Dodanie nowego miejsca prowadzenia działalności objętej zezwoleniem 4 500 zł
Rozszerzenie zakresu zezwolenia lub rodzaju tachografu 2 250 zł
Inne przypadki 1 100 zł
Rozszerzenie zakresu i inne przypadki Nie może przekroczyć 2250 zł
Dodanie nowego miejsca i rozszerzenie Nie może przekroczyć 4500 zł
Dodanie nowego miejsca i inne przypadki Nie może przekroczyć 4500 zł

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY URZĄD MIAR ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o zmianę zezwolenia

Wypełnij wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów.

Dokumenty

 1. Do wniosku dodaj podpisane oświadczenia

Podpisz oświadczenia o:

 • niekaralności
 • o nieprowadzeniu działalności polegającej na wykonywaniu przewozów drogowych
 • o nieprowadzeniu działalności zawodowej, która mogłaby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu tachografów
 • o zatrudnianiu technika lub techników.

Dokumenty

 1. Do wniosku i oświadczeń dołącz wykaz urządzeń oraz opis procedur

1) wykaz posiadanych urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw odpowiednio w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych

2) opis procedur w zakresie wnioskowanej działalności określający sposób:

 • używania kart warsztatowych i ich zabezpieczania oraz zachowania bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych,
 • ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania materiałów i wyposażenia używanego do nakładania zabezpieczeń oraz sprawowania kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,
 • wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów, zgodnie z zakresem wnioskowanej działalności, w tym w zakresie
  • metod sprawdzania
  • stosowania przyrządów pomiarowych i spełniania wymagań określonych dla tych przyrządów,
  • szacowania niepewności pomiarów,
 • przechowywania danych pobranych z kart warsztatowych
 • pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych, ich przechowywania i przekazywania
 • zapewnienia bezstronności i niezależności od podmiotów, na rzecz których są świadczone usługi, oraz braku konfliktu interesów z tymi podmiotami
 • organizacji kontroli wewnętrznej
 • uregulowania zakresu uprawnień i odpowiedzialności pracowników

Dokumenty

 1. Wyślij dokumenty

Skompletowaną i podpisaną dokumentację wyślij na adres GUM

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

 1. Urząd wyda zmianę zezwolenia

Po pozytywnym rozpatrzeniu przysłanej dokumentacji otrzymasz listowne powiadomienie z wydanym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądu lub napraw tachografów oraz z numerem rachunku bankowego Głównego Urzędu Miar, na który - w ciągu 14 dni od odebrania wiadomości - należy wpłacić podaną w piśmie kwotę.

Decyzja będzie prawomocna w 15. dniu od odebrania zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Ile zapłacisz?

Dodanie nowego miejsca prowadzenia działalności objętej zezwoleniem 4 500 zł
Rozszerzenie zakresu zezwolenia lub rodzaju tachografu 2 250 zł
Inne przypadki 1 100 zł
Rozszerzenie zakresu i inne przypadki Nie może przekroczyć 2250 zł
Dodanie nowego miejsca i rozszerzenie Nie może przekroczyć 4500 zł
Dodanie nowego miejsca i inne przypadki Nie może przekroczyć 4500 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci wydania zezwolenia, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Uwaga! Jeśli zmiana dotyczy dodania nowych miejsc świadczenia usług, Główny Urząd Miar (GUM) przed wydaniem decyzji o zmianie zezwolenia dokona czynności sprawdzających na miejscu.

Czy ta strona była przydatna?