Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Certyfikat dla pojazdu lub przyczepy (CP1)

Aby przewozić towary między krajami członkowskimi Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) musisz posiadać ważne na terytorium tych krajów zezwolenie EKMT. Oprócz zezwolenia, potrzebujesz jeszcze certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu dla każdego pojazdu lub przyczepy, którymi będziesz przewoził towary. Tutaj dowiesz się jak uzyskać certyfikat bezpieczeństwa dla twoich pojazdów lub przyczep.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli twój pojazd lub przyczepa posiada certyfikat EKMT, to możesz ubiegać się o wydanie certyfikatu, który potwierdzi spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu dla tego pojazdu lub przyczepy.

Certyfikat EKMT wystawia producent pojazdu. Certyfikat potwierdza, że pojazd spełnia wymogi w zakresie:

 • emisji spalin zgodnie z odpowiednim normami EURO,
 • poziomu hałasu zewnętrznego,
 • wyposażenia pojazdu m.in. w: lusterka boczne i wsteczne, światła, tachograf, układ hamulcowy i układ kierowniczy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie certyfikatu

Złóż wniosek o wydanie certyfikatu dla pojazdu silnikowego lub przyczepy do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Certyfikat uzyskasz jeśli dołączysz do każdego pojazdu lub przyczepy dokument stwierdzający dopuszczenie go do ruchu (np. dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe).

Urząd sprawdzi złożone przez ciebie dokumenty i w przypadku, gdy stwierdzi braki wezwie cię do ich uzupełnienia. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
 • numer NIP;
 • tel. kontaktowy, adres e-mail;
 • liczba wnioskowanych certyfikatów;
 • forma odbioru dokumentów.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dowód rejestracyjny powinien zawierać aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Możesz zaznaczyć we wniosku, że chcesz otrzymać certyfikaty przesyłką kurierską na swój koszt.

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

 1. Dostaniesz certyfikat

Dostaniesz tyle certyfikatów ile pojazdów lub przyczep zgłosiłeś we wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu zawiera wzór certyfikatu potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Certyfikat zawiera dane identyfikacyjne pojazdu lub przyczepy (o ile jej dotyczą):

 • Numer rejestracyjny,
 • Numer certyfikatu zgodności,
 • Marka i typ pojazdu,
 • Numer Identyfikacyjny Pojazdu (VIN),
 • Typ/numer silnika.

Ponadto certyfikat zawiera informacje jakie elementy zostały obowiązkowo sprawdzone (w pojeździe lub przyczepie - o ile jej dotyczą):

 • układ hamulcowy (w tym urządzenie przeciwblokujące (ABS), kompatybilny z przyczepą i odwrotnie)
 • kierownica i układ kierowniczy
 • widoczność
 • światła, reflektory i wyposażenie elektryczne
 • osie, koła, opony i zawieszenie (w tym odpowiednia głębokość rzeźby bieżnika)
 • nadwozie z wyposażeniem (w tym tylne i boczne urządzenia zabezpieczające)
 • współczynnik pochłaniania światła.
 • inne wyposażenie, w tym:

          - trójkąt ostrzegawczy,

         - tachograf (obecność i całość plomb),

         - urządzenie ograniczające prędkość jazdy.

Certyfikat otrzymasz w trzech wersjach językowych: po polsku, angielsku i niemiecku. W wersji angielskiej i niemieckiej pola z danymi dotyczącymi pojazdu lub przyczepy nie są wypełnione.

Certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy od dnia wydania.

Termin

Do 5 dni roboczych, od chwili złożenia kompletnego wniosku.

Ile zapłacisz

Wpłać na konto GITD:

 • 250 zł – za wydanie certyfikatu dla pojazdu,
 • 100 zł – za wydanie certyfikatu dla przyczepy/naczepy.

Numer rachunku bankowego znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule przelewu koniecznie podaj numer NIP twojej firmy.

Jeśli do GITD składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?