Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nie wiesz, jakie ustalenia dla danego terenu przewidziane są w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Chcesz to sprawdzić? A może potrzebujesz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Złóż wniosek o jego wydanie. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem, jeśli chcesz otrzymać wypis lub wyrys ze studium, to nie musisz podawać powodu czy uzasadniać złożenia wniosku. Możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z aktualnego, jak i archiwalnego studium.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, której dotyczy wniosek.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się nieruchomość.
Dla wybranej lokalizacji usługa jest realizowana przez 2 instytucje. Wybierz jedną z nich żeby zobaczyć jak zrealizować w niej usługę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotuj i złóż wniosek

1. Przed złożeniem wniosku możesz w urzędzie miasta lub gminy uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej.

2. W przypadku braków wniosku, np. niezapłacenia opłaty skarbowej, urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia tych braków w podanym terminie. Jeśli nie zrobisz tego, to nie dostaniesz wypisu i wyrysu.

3. Jeśli dana gmina nie posiada uchwalonego studium, to urząd poinformuje cię, że nie może wydać ci wypisu i wyrysu. W takim przypadku możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek. Podaj we wniosku swoje dane osobowe (w tym np. numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu) oraz dane ewidencyjne nieruchomości, której ma dotyczyć wypis i wyrys ze studium (numer ewidencyjny działki).

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
  1. Otrzymasz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1. Jeśli przy składaniu wniosku zapłaciłeś za mało za wydanie wypisu i wyrysu to zostaniesz o tym poinformowany. Wypis i wyrys ze studium otrzymasz po dopłacie wymaganej kwoty.

2. Jeśli chcesz sprawdzić, czy przy składaniu wniosku zapłaciłeś za dużo za wydanie wypisu i wyrysu, możesz uzyskać taką informację przy odbiorze wypisu i wyrysu. Jeżeli chcesz odzyskać nadpłacone pieniądze, złóż wniosek o ich zwrot. Pamiętaj, że opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat – licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś pieniądze.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1. Wysokość opłaty zależy od tego, ile stron będzie miał wypis i wyrys.

1) Opłata od wypisu:

  • do 5 stron - 30 zł,
  • powyżej 5 stron - 50 zł.

2) Opłata od wyrysu: 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł.

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może być wyższa niż 250 zł.

2. Dostarcz dowód uiszczenia opłaty skarbowej nie później niż 3 dni od złożenia wniosku – zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. W przypadku wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obliczenie kwoty opłaty oznacza dla ciebie pewne utrudnienia. Otóż, nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał wypis i wyrys. Możesz, przed złożeniem wniosku, skontaktować się z urzędem i dowiedzieć ile masz zapłacić. Czasami – po złożeniu wniosku – urząd wydający wypis i wyrys, poinformuje cię o wysokości opłaty. Część organów pobiera, tzw. opłatę minimalną, a ewentualną różnicę dopłacisz po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty.

3. Opłaty skarbowej nie płacą m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Ile będziesz czekać

Wypis i wyrys otrzymasz w terminie od 7 dni do miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Przepisy prawa nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego wypisu i wyrysu.

Czy ta strona była przydatna?