Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzecznik patentowy – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Możliwość świadczenia usług transgranicznych jest to tymczasowe i okazjonalne wykonywanie czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej przez obywateli państw członkowskich na terenie Polski.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Podmiotem realizującym procedurę są osoby uprawnione w państwie macierzystym do wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Osoba, która po raz pierwszy podejmuje świadczenie usług transgranicznych na terenie Polski zobowiązana jest złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia ww. usług. Do oświadczenia należy dołączyć:

  • sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski dokument potwierdzający, że osoba ta jest uprawniona w państwie macierzystym do wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej;
  • dokument potwierdzający jej obywatelstwo;
  • kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Gdzie załatwisz sprawę

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Osoba zamierzająca świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach obowiązana jest poinformować Krajową Radę Rzeczników Patentowych o takim zamiarze.

Czy ta strona była przydatna?